Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Gode manerer


Beskrivelse


Børnene tages med tilbage i tiden, hvor de stifter bekendtskab med nogle af tidligere tiders gode manerer, som i høj grad afhang af tid samt kulturelle og sociale forskelle.