Bøger / faglitteratur

Det børne- og ungdomspsykiatriske forløb : en guide til forældre


Beskrivelse


Gennemgang af et børne- og ungdomspsykiatrisk forløb fra forældrenes første bekymring til behandlingen sættes i værk. For fagfolk, forældre og pårørende til børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2020

af

af

Christine Christensen

d. 19. aug. 2020

Gennemgang af et børne- og ungdomspsykiatrisk forløb fra forældrenes første bekymring til behandlingen sættes i værk. For fagfolk, forældre og pårørende til børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Ca. 15% af alle danskere har været i behandling for en psykiatrisk lidelse, før de fylder 18 år. Forud for en egentlig diagnose har der ofte været en lang og belastende periode, hvor forældre og børn måske har kæmpet med mistrivsel, selvskade, spiseforstyrrelser, depression m.m. Denne lille guidebog giver en kortfattet oversigt over det samlede forløb og tilbyder usikre og tvivlende forældre en øget forståelse for det psykiatriske system. Bagerst ordliste, en oversigt over psykiatriske og psykologiske tests og undersøgelser og en liste over psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Til sidst en litteraturliste.

En informativ og brugbar guide, der forhåbentligt kan bidrage til at rådvilde og frustrerede familier får et indblik i en kompleks institution, der både kan virke angstfremkaldende og uoverskuelig. Guiden vil også give fagfolk en forståelse for det forløb, de visiterer børn og unge til. De enkelte diagnoser er i sagens natur overfladisk behandlet, og der henvises til litteratur om de enkelte emner.

Børne- og ungdomspsykiatriPsykiske lidelser i skolealderen henvender sig primært til studerende og fagfolk indenfor psykiatrien. Denne titel minder mest om Psykiske lidelser i skolealderenBørne- og ungdomspsykiatri henvender sig primært til studerende og fagfolk indenfor psykiatrien. Denne titel minder mest om .


Specialpædagogik

Årg. 40, nr. 3 (2020)

af

af

Mette Friderichsen

Årg. 40, nr. 3 (2020)