Bøger / faglitteratur

Teamets arbejde med - børn med særlige behov

Del af Teamserien

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. juni 2006

af

af

Henrik Munch Halvorsen

d. 22. juni 2006

Rummelighed er et af udtrykkene som anvendes mest i nutidens skoledebat. Folkeskolen er for alle og elever med særlige behov skal fortrinsvis undervises i deres respektive klasser i stedet for at henvises til specialundervisningstilbud. Men hvad kan vi gøre i praksis for at rumme børn med særlige behov indenfor folkeskolens rammer? Den problematik belyser denne udgivelse, som gennem 4 meget konkrete cases giver sit bud på, hvordan teamets samspil med skolens ledelse, specialundervisningslærere og forældregruppen kan gøre rummelighed til en succesoplevelse for alle. Bogen indledes med en kort præsentation af rummelighedsproblematikken, hvorefter forfatterne gennemgår fire meget konkrete cases: en dreng med store læsevanskeligheder, en pige med AKT-vanskeligheder, en dreng med Aspergers-syndrom og en 7. klasse med AKT-vanskeligheder. De enkelte cases er meget tæt på den verden, som de fleste lærere står i og indeholder mange gode skemaer til strukturering af de pædagogiske overvejelser samt ideer til, hvordan eleverne med de særlige behov rummes i den almindelige undervisning. Bogen er et godt redskab for lærere og pædagoger og er meget anvendelig på læreruddannelsen. De meget konkrete cases gør det meget teoretisk svært tilgængeligt emne rummelighed til noget jordnært og konkret, som alle kan forholde sig til.Informationer og udgaver