Bøger / faglitteratur

Talent : spørgsmålet er ikke om du har talent men hvordan


Beskrivelse


På baggrund af resultater fra aktuel forskning samt interviews med en række talentfulde mennesker der har fået succes, indkredses hvad talent er for en størrelse, og hvad der betinger at nogle udvikler sig til at blive særligt talentfulde indenfor forskellige områder.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. maj 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 19. maj 2010

Alle med interesse for personlig udvikling samt folk, der beskæftiger sig med pædagogik, læring og innovation.

Forfatteren forsøger at indkredse og definere talent og reflekterer over, hvad der betinger, at nogle mennesker udvikler et ganske særligt talent indenfor visse områder. Nogle teorier siger, at talent er medfødt, mens andre påstår, at det drejer sig om at træne og træne. Forfatteren anerkender ingen af disse, men påviser gennem et hav af konkrete talenter, som vi alle er bekendt med, hvordan det er en såkaldt "deliberate practise", der betinger, at de udvikler sig til sublime talenter, hvadenten vi taler sport, musik, virksomhedsledelse, innovation eller andet. En evne til absolut koncentration og en passion for området. Et ønske om konstant at befinde sig og arbejde indenfor "the learning zone" og ikke blot indenfor den "comfort zone", som de fleste af os er tilbøjelige til at holde os indenfor. Bogen er baseret på teorier, forskningsresultater og interviews med såkaldte talenter. Bogen er interessant og nytænkende og bør læses af alle, der beskæftiger sig med innovation og talentudvikling i såvel skole som virksomheder.

Er beslægtet med forfatterens egen Kreativitet : Danmarks vigtigste råstof, 2007.

En interessant bog, der indkredser, hvad talent er for en størrelse, og hvad der betinger at nogle udvikler sig til at blive særligt talentfulde indenfor forskellige områder.


Politiken

d. 19. juni 2010

af

af

Kresten Schultz Jørgensen

d. 19. juni 2010


Børsen

d. 4. juni 2010

af

af

Steen Hildebrandt

d. 4. juni 2010


Berlingske nyhedsmagasin

2010, nr. 21

af

af

Ulrik Jørgensen

2010, nr. 21


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 23 (2010)

af

af

Arne Sloth Kristoffersen

Årg. 41, nr. 23 (2010)


Musikeren

2010, nr. 7/8

af

af

Martin Blom Hansen

2010, nr. 7/8