Gå til indholdSocialpolitik

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 74 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

469 sider

Udgivet

2004


Indhold


Jørgen Elm Larsen: Marginalisering som det største socialpolitiske problem

Teorier om velfærdsstat og socialpolitik / Jørgen Elm Larsen & Iver Hornemann Møller. . Claus B. Olsen: Socialpolitik - et bud på en definition / Claus B. Olsen & Niels Rasmussen. . Iver Hornemann Møller: De fire socialreformer i moderne tid

. Sven Bislev: Socialpolitiske modeller

. Anette Borchorst: Køn, småbørnsomsorg og forsørgelse i vesteuropæiske velfærdsstater

. Birte Siim: Det sociale medborgerskab

. John Andersen: Fattigdom og social eksklusion

Empowerment og socialt arbejde / John Andersen & Jørgen Elm Larsen. . Margaretha Järvinen: Socialt udstødte

. Tine Egelund: Beskyttelse af børn

Socialt arbejde

. Per H. Jensen: Ældre og ældrepolitik / Per H. Jensen, Christian Albrekt Larsen & Hans Ole Stoltenborg. . Morten Ejrnæs: Etniske minoriteter og socialpolitik / Morten Ejrnæs & Marianne Skytte. . Morten Ejrnæs: Socialpolitikkens virkninger

. Jens Lind: Socialpolitik og arbejde

. Frank Ebsen: Kommuner i socialpolitikken

. Peter Abrahamson: Den sociale dimension i EU

. Henning Hansen: Sociale udgifter

. Finn Kenneth Hansen: Socialpolitik og fordeling

. Viggo Jonasen: Ændringer i den socialpolitiske dagsorden fra 1960 til 2003

. Thomas P. Boje: Socialpolitik under forandring - på vej mod nye former for solidaritet?

. Peter Bundesen: Frivilligt socialt arbejde / Peter Bundesen & Lars Skov Henriksen. . Peter Høilund: Socialpolitik og etik


I samme serie


Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Iagttagelser af børn. B

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation

Børn, virksomhed, udvikling

Stig Broström


Anmeldelser (2)


7. jun. 2004

I forlagets serie Socialpædagogisk bibliotek foreligger her 2. udgave af Socialpolitik ved Jørgen Elm Larsen & Iver Hornemann Møller. 1. udgave er fra 1998. Ikke en håndbog med fokus på mere eller mindre faktaprægede og døgnaktuelle socialpolitiske emner og gøremål, men snarere en lærebog der frem for dagligdagens problemer retter søgelyset mod en række faglige temaer og underkaster disse en mere analytisk-reflekterende gennemgang indenfor essayets rammer. Som sådan en perspektiverende udgivelse til overvejelse, debat, modsigelse m.v. I alt 24 kapitler a 20-30 sider forfattet af en kreds af fagfolk. Emnets spændvidde afdækkes således, samtidig med at nogle af dets mange facetter berøres ikke kun i en dansk, men også i en europæisk EU-kontekst. Det omgivende samfund, og med det socialpolitikken med dens mål og midler, har undergået mange forandringer siden 1998. Denne ajourførte udgave, udvidet med knap 100 sider og med en række om- og nyskrevne kapitler bl.a: "empowerment og socialt arbejde" og "etniske minoriteter og socialpolitik", bør da også afløse den gamle udgave overalt. En kvalitativ indføring med sigte mod socialrådgiverstudiet eller andet lignende uddannelsesniveau, men bogen kan selvfølgelig læses af alle med seriøs interesse for fagområdet

.

Lektørudtalelse

Af

Finn Windfeldt Hansen

Dansk sociologi

Af

Erik Christensen

Årg. 16, nr. 2 (2005)


Informationer og udgaver

Bog

2016

Titel

Socialpolitik

Bidrag

Iver Hornemann Møller


(redaktør)
Jørgen Elm Larsen


(redaktør)

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2016

DK5

33.9

Originaludgivelse

Tidligere: 3. udgave. 2011. ISBN: 9788741254166

Længde

678 sider

ISBN

9788741259529

Opstilling i folkebiblioteker

33.9, Socialpolitik

Udgave

4. udgave

Bog

2004

Titel

Socialpolitik

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2004

DK5

33.9

Originaludgivelse

Tidligere: 2. udgave. 2004. (1. oplag: 472 sider). - 1. udgave, 2. oplag. Kbh. : Gyldendal Uddannelse, 2000. 378 sider

Længde

469 sider

ISBN

9788741201573

Opstilling i folkebiblioteker

33.9, Socialpolitik

Udgave

2. udgave, 5. oplag

E-bog

2007

Titel

Socialpolitik

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2007

DK5

33.9

ISBN

9788741200279

Opstilling i folkebiblioteker

33.9, Socialpolitik

Note

Downloades i PDF-format

Udgave

1. e-bogsudgave (2. udgave), 1. oplag