Bøger / faglitteratur til børn

Rumfart


Beskrivelse


Flyvningens barndom, de første rumsonder, Sputnikkerne, dyr i rummet, Gagarins rumrejse, vandringer i rummet, Apollo 11ś tur til månen, rumfærger, Voyager 2 samt fremtidens rumfart.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. dec. 1995

af

af

Susanne Thøfner

d. 21. dec. 1995

Kort og klart fortæller forf. om rumfartens historie lige fra luftballoner, luftskibe og de første raketter til rumfærger og Voyager 2. Bogen afsluttes med en tidsliste over rumkapløbet mellem USA og Rusland samt en litteraturliste. Denne lille bog falder i øjnene med et flot farvefoto af en rumfærgeopsendelse på forsiden. Den tydelige tekst er pænt og læsevenligt sat op i to spalter med meget korte linier og afsnit. Svære ord er forsynet med delestreger, og teksten uddybes af utallige fotos, oftest i farver. Forf. formår at skildre rumfartens historie overskueligt, pædagogisk og yderst let tilgængeligt. Bogen er den letteste samlede skildring af rumfart og vil især kunne anvendes til selvlæsning af de ruminteresserede børn, der samtidig låner bøgerne om rumskibe, rumfærger m.m. Til selvlæsning fra 9-10 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. dec. 1995

af

af

Hans Pedersen (skole)

d. 21. dec. 1995

Med sin 2-spaltede, læseteknisk bearbejdede tekst i store læsevenlige typer giver denne lille bog en god første indføring i historien og teknologien bag menneskenes muligheder som rumrejsende. Den kan selvlæses fra ca. 9 år og vil være velegnet som undervisningsmateriale i Folkeskolens 2. - 5. klasser. De mange og gode illustrationer, især farvefotos, støtter fint teksten og giver basis for samtaler om stoffet. Bogen er et godt supplement til de titler, der allerede findes, fx Alexandra Parsons Rumskibe fra 1993 og Ian Grahams Rumrejser fra 1991. Bogen indeholder et historisk rids over flyvningens barndom, opsendelsen af den første Sputnik, dyr i rummet, Gagarins rumrejse, vandringer i rummet, Apollo 11's tur til Månen, rumfærger, rumstationer, Voyager 2, fremtidens rumfart. Der afsluttes med litteraturliste. Stikordsregister findes ikke. Omslagsillustrationen viser opsendelsen af en rumfærge.