Gå til indholdRomantikkens verden : natur, menneske, samfund, kunst og kultur

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 113 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

639 sider, illustreret (nogle i farver), 29 cm

Udgivet

2008


Beskrivelse


En række perspektiver på romantikkens tid og tænkning og på dens effekter i vor egen tid og med centrale aspekter af den tids refleksion over verden


Indhold


Indhold: Naturen (Jes Fenger: Miljø og sundhed i det 19. århundredes København. Svend Erik Larsen: "Fra kvalmfulde Mure! : til Marken saa huld!" : romantikerne og byen. Peter Mortensen: Tro mod jorden : romantik, økologi og miljøbevidsthed i Storbritannien omkring 1800. Landbruget i romantikken / Tommy Dalgaard, Frode Guul-Simonsen og Torkild Liboriussen. Helge Kragh: H.C. Ørsted, Ludvig Colding og den romantiske naturopfattelse. Kurt Møller Pedersen: Geomagnetismen og internationalt samarbejde i begyndelsen af det 19. århundrede. Peter Wind: Botanikken i 1800-tallet : eller hvordan en forskningsdisciplin blev udbredt i befolkningen)

Mennesket (Ole Sonne: Frenologi : hjerneskallens forudsigelser. Thomas Ledet: Mesmerismen : Franz Anton Mesmer & Marquis de Puysegur. Raben Rosenberg: Psykiatriens fødsel 1800-1860. Susanne Malchau: Florence Nightingale : sygeplejens ikon. Ove Korsgaard: Gymnastik og romantik : med Per Henrik Ling som optik. Lars-Henrik Schmidt: Tilmed emmer det hele af liv)

Samfund (Ole Høiris: Naturfolk, kulturfolk og træk af verdens historier. Michael Böss: Romantikerne og den nationale idé. Niels Kayser Nielsen: Romantik i Rusland : et kulturhistorisk vue. Sten Schaumburg-Müller: Savigny : retsvidenskabens romantiker. Jens Ewald: Anders Sandøe Ørsted : retsvidenskaben og romantikken. Jens Holger Schjørring: Grundtvig - poet - præst - politiker. Ole Morsing: Var Kierkegaard romantiker?) (Kunst og kultur (Anders Moe Rasmussen: Fornuft og/eller frihed : Om F.H. Jacobis fornufts- og oplysningskritik og dens virkninger. Peter C. Kjærgaard: Dr. Darwin, Frankenstein og den almene dannelse : et portræt af romantikkens akademiker. Hans Carl Finsen: Litteraturrevolutionen i Jena : Friedrich Schlegels romantiske projekt. Ole Thomsen: Humor forløser : en romantisk idé. Jørn Erslev Andersen: Purple Haze : oder i europæisk romantik. Lis Møller: Drøm og poesi i romantikken. Kirsten Molly Søholm: Forvandlingsbilleder : den onde heks i Grimms eventyr. Hans Krongaard Kristensen: Kirkerestaureringer i 1800-tallets Danmark og det antikvariske aspekt. Steen Busck: Romantikken og folkehøjskolen. Danmark på museum : museumsvæsnets opståen i Danmark / Ane Hejlskov Larsen, Vinnie Nørskov og Hanne Teglhus)

Kunstneren (Jacob Bøggild: H.C. Andersen : romantikken som afsæt og citatbank. Steen Bille Jørgensen: Frihed og sprog, digteren i historien. Henrik Kragh Sørensen: Romantikkens ligninger : matematikkens genier. Annelis Kuhlmann: Aleksandr Pusjkin: Mozart og Salieri : romantisk duel i to scener fra et parløb i kunsten. Gry Høngsmark Knudsen: Romantikkens maskuline kunstnerideal. Peter Brix Søndergaard: Middelalder og landskabsopfattelser : strategier i tysk romantisk maleri. Bo Marschner: Romantikkens domæne : i musikkens tegn


Anmeldelser (5)


26. nov. 2008

Romantikken, et mangetydigt og uensartet begreb, kan stadig fængsle læsere med (kultur)historiske og/eller lignende interesser for epoken. Bogen favner med sin detailrigdom og inviterer i øvrigt bredt. Omslag, udstyr og layout er i fuld overensstemmelse hermed, og resultatet er da også blevet, at man står med en bog der næsten synes uomgængelig!

.

Konceptet er det samme som i Renæssancens verden, 2006, og Oplysningens verden, 2007. En kreds af forskere fra Aarhus Universitet bidrager med knap 40 artikler om forskellige aspekter fra romantikkens verden. Emnemæssigt betyder det en mangfoldighed og diversitet, der er med til at tegne epokens menneske- og verdensopfattelse indenfor kunst, videnskab, humaniora, teologi, naturfag m.v., og det med mere end blot almindelige strejf eller "name-dropping" indenfor datidens fag og områder. Det er formidling når det er bedst: solid faglig forankring og gjort tilgængelig for såvel lærd og læg. Man savner i grunden kun nogle korte forfatterbiografier

.

Romantikken har sat sig voluminøse spor i litteraturen, ikke med et stort leksikon dedikeret emnet, men fagområder som litteratur, musik, kunst, naturopfattelse, idéhistorie og/eller personer herfra vil være mulige indfaldsvinkler til denne markante og langt fra glemte hovedstrømning, der da også fylder det meste af 1800-tallet!

.

En stor og flot udgivelse der nærmest fremstår encyklopædisk i sigte og indhold, og som udover udtalte faglige kvaliteter også er skrevet med blik for formidling af emnet

.

Lektørudtalelse

Af

Finn Windfeldt Hansen

Information

Af

Georg Metz

d. 11. dec. 2008

Standart

Af

Jakob Ladegaard

Årg. 23, nr. 3 (2009)

North-debat

Af

Carl Nørrested

Nr. 99 (2009) = North-art magazine nr. 115 (2009)

Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Af

Rasmus Thestrup Østergaard

Nr. 180 (2009)


Informationer og udgaver

Bog

2008

Titel

Romantikkens verden : natur, menneske, samfund, kunst og kultur

Udgiver

Aarhus Universitetsforlag

Udgivelsesår

2008

DK5

91.8

Længde

639 sider, illustreret (nogle i farver), 29 cm

ISBN

9788779342460

Opstilling i folkebiblioteker

91.8, Romantikkens