Gå til indholdBøger / faglitteratur til børn

Nattergalen


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

31 sider: ill. (nogle i farver)

Udgivet

1991

Målgruppe

til børn


Beskrivelse


Beskriver fuglens levevilkår, udseende, ynglebiologi, føde og trækforhold og drager sammenligning til den syderopæiske nattergal. Endvidere gennemgang af nattergalens sang og dens betydning for fuglen selv og for menneskene bl.a. set i historisk perspektiv


I samme serie

Danmark efter istiden

Poul Bondesen

Lidt om fuglestudiet

Vedplanternes galler

Poul Bondesen

Snegleæg fra ferskvand

Poul Bondesen

Jordbundens mikrofauna

C. Overgaard Nielsen

Havets alger

Jørgen Andersen (f. 1903)

Pattedyrmærkede træer og buske

Preben Bang

Storkene i Danmark

Sigurd Rosendahl

Om danske græshopper

Palle Johnsen (f. 1921)

De danske ørentviste

Boy Overgaard Nielsen

Danmarks vandtæger

Nils Møller Andersen

De danske mårdyr

Mette Fog

Dyrebehandlede frugter

Preben Bang

Danmarks ugler

Torben Hviid Nielsen

Hønsefugle

Jørgen Fog (f. 1933)

Danmarks gæs

Mette Fog

Danske humlebier og snyltehumler

Karen Hammer

Livets opståen og udvikling

Nina Rehfeldt

Danmarks padder

Arne Schiøtz

Bladlus

Ole E. Heie

Danske gravehvepse

Svend Erik Abrahamsen

Skovbundens lavere dyreliv

Boy Overgaard Nielsen

Danske roser

Anfred Pedersen (f. 1920)

Husets skadedyr

K. B. Schjøtz-Christensen

Danske havsnegle

Poul Bondesen

De sociale gedehamse

Lars-Erik Kruse Pedersen

Den lavere ferskvandsfauna

G. Mandahl-Barth

Lopper

Thorkil E. Hallas

Snyltehvepse

Thorkild Munk

Danmark fanger hvaler

Poul Bondesen

Bestøvningsbiologi

Eigil Holm (f. 1932)

Danske tørvemosser

Esbern Warncke

Danmarks orchideer

Bernt Løjtnant

Fuglepleje ved hus og i have

Poul Bondesen

Danske landsnegle

Poul Bondesen

Danske myrer

Torben Frode Jensen (f. 1946)

Fra istid til bøgetid

Nina Rehfeldt

Pattedyr i Danmark før og nu

Birger Jensen (f. 1935)

Gudenålaksen

Frank Jensen (f. 1947)

Danmarks måger

Anders Holm Joensen

Stik og bid

Toke Skytte

Danmarks krybdyr

Jan Kjærgaard Jensen

Mider i hus og have

Peter Gjelstrup

Giftige svampe

Torben Gang Rasmussen

Snylteorme i mennesket

Palle Johnsen (f. 1921)

Fuglesang - form og funktion

Kødædende planter

Torben Gang Rasmussen

Pelsdyr og pels

Birger Jensen (f. 1935)

Fuglesang - form og funktion

Poul Hansen (f. 1945)

Danske havmuslinger

Poul Bondesen

Dyrene og den danske vinter

Toke Skytte

Edderkoppers yngelpleje

Edwin Nørgaard

Gråspurven

Poul Hansen (f. 1945)

Heden og skoven

Nina Rehfeldt

Naturillustration gennem tiderne

Thomas Hjejle Bredsdorff

Dykænder

Anders Holm Joensen

Tang

Jan C. G. Larsen (f. 1954)

Nordens store rovdyr

Anders Maltha Rasmussen

Jordbundens mider og springhaler

Peter Gjelstrup

Klit, kyst og hav

Nina Rehfeldt

Gæs

Jesper Madsen (f. 1958)

Spindelvæv

Edwin Nørgaard

Regnbueørred

Frank Jensen (f. 1947)

Lægeplanter i natur og have

Anemette Olesen (f. 1952)

Arkitektur i dyreverdenen

Poul Hansen (f. 1945)

Flagermus

Birger Jensen (f. 1935)

Odderen

Aksel Bo Madsen (f. 1954)

Fjer

Poul Hansen (f. 1945)

Havets planktonalger

Per Juel Hansen

Ålen

Frank Jensen (f. 1947)

Byens natur

Nina Rehfeldt

Rådyret

Johnny Lund Jeppesen

Danmarks padder

Jan Kjærgaard Jensen

Honningbier

Peter Gjelstrup

Nattergalen

Poul Bondesen

Edderkopper i hus og have

Edwin Nørgaard

Silden

Frank Jensen (f. 1947)

Sæler

Anders Holm Joensen

Grøftekanten

Peter Gjelstrup

Lægemidler fra dyreverdenen

Nina Rehfeldt

Svalerne

Anders Pape Møller

De ferske vande

Frank Jensen (f. 1947)

Ugler i Danmark

Jørgen Terp Laursen

Livets opståen og udvikling

Poul Hansen (f. 1945)

Mus, rotter og spidsmus

Thomas Secher Jensen

Farlige edderkopper

Edwin Nørgaard

Laver

Ulrik Søchting

Svaner

Pelle Andersen-Harild

Egernet

Tommy Asferg

Galler på planter

Thomas Secher Jensen

Danmarks guldsmede

Ole Fogh Nielsen

Naturen kom før teknikken

Nina Rehfeldt

Haren

Majbrit Högberg Kleist

Ræven

Sussie Pagh

Rovfugle

Anders Holm Joensen

Danmarks græshopper

Ole Fogh Nielsen

Vadefugle

Jacob Christian Salvig

Træ fra danske skove

Jette Baagøe

Hvaler

Carl Chr. Kinze

Regnorme

Caspar Andersen (f. 1945)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Erik Godske (skole)

d. 18. dec. 2018

Nattergalen er en dansk ynglefugl, der mere end så mange andre har inspireret digtere, komponister og forfattere gennem hundreder af år. Alt dette har Poul Bondesen med i denne lille monografiom den uanselige fugl med den enestående stemme, der hvert år lokker folk i tusindtal på nattergaletur. Han fortæller også om fætteren Sydlig Nattergal, som mange turister får at høre i det sydligeEuropa, og lægger for begge fugles vedkommende stor vægt på en omhyggelig beskrivelse af sangen. Teksten er bl.a. illustreret af den dygtige fugletegner Jens Gregersen, der her har udført noglesmukke akvareller, som bogens lille format næppe yder fuld retfærdighed. Desuden er der enkelte fotos og tegninger, der også er anbragt i god overensstemmelse med teksten. Litteraturfort.indeholder kun et par titler, der er tilgængelige for folkeskolens elever. De har været henvist til felthåndbøger og enkelte lydbånd, så hæftet afhjælper et savn. Ældste klassetrin, samt en delinteresserede elever fra 5.klasse og op.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Per Månson

d. 18. dec. 2018

Vor vel nok kendteste sanger har ikke haft sin egen monografi siden Helms: Nattergalen fra 1926. Årets første hæfte i den meget fine serie fra Naturhistorisk Museum, Århus, råder bod på dennemangel. Fuglen er i stor fremgang her til lands og med 115.000 ynglepar er det efterhånden muligt at høre den kraftige sang over stort set hele landet. Forfatteren er ekspert i snegle og dyrelyde,har skrevet en del bøger om bl.a. fuglesang og er redaktør af det internationale tidsskrift Biophon. Han gør meget ud af sangen og dens funktion og sammenligner med den mere 'melodiske' sydlignattergal. Levevis, ynglebiologi, træk osv. behandles naturligvis også, og Bondesen slutter med et større afsnit om nattergalen i digt og musik. Hæftet er illustreret med fotos, JensGregersentegninger, stik og naturligvis sonagrammer. Som med resten af serien er helhedsindtrykket et højt fagligt niveau formidlet i et enkelt og klart sprog. I forbindelse med hæftet udgives etkassettebånd med optagelser af bådesydlig og 'nordlig' nattergal, men hæftet kan nemt stå alene.


Weekendavisen

d. 12. apr. 1991

af

af

Leif Blædel

d. 12. apr. 1991Informationer og udgaver

1991

Bog

Poul Bondesen

Naturhistorisk Museum