Gå til indholdMiddelalderens verden : verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 111 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

527 sider, illustreret i farver, 28 cm

Udgivet

2010

Bidrag

Ole Høiris (redaktør),

Per Ingesman (redaktør)


Beskrivelse


Om middelalderens verdensbillede med fokus på kosmologi, naturvidenskab, filosofi og religion


Indhold


Indhold: Prolog: Verdensbilledet (Helge Kragh: naturfilosofi, Gud og verdensbillede i middelalderen. Ole Høiris: Verden i middelalderen : middelalderens verden. Philippe Provençal: Modsætningernes tid : det kristne Vesteuropa og den islamiske verden i det 12. århundrede). Tænkningen (Henrik Kragh Sørensen: Tusind engle på et knappenålshoved : matematikken i middelalderen. Henning Høgh Laursen: Middelalderens filosofiske antropologi : bøn og lærdom. Hans-Jørgen Schanz: Middelalderen : en filosofisk glansperiode. Jørn Erslev Andersen: Johannes Duns Scotus : en moderne middelalderlig munkemetafysiker. Birgitte Eskildsen: At bære Det Uendelige : Cusanus og filosofiens videnskabelige nybrud omkring 1450). Rummet (Hans Henrik Lohfert Jørgensen: Middelalderens rum og sansning : om sanselige strukturer i middelalderens kristne og islamiske rumdannelser. Maria Fabricius Hansen: At bygge på fortiden : middelalderens romerske genbrugskirker. Hans Jørgen Frederiksen: "Bare et billede" : det kirkelige billede og dets teologi fra senantikken til højmiddelalderen. Linda Maria Koldau: Bibel og liturgi som verdensbilledets fundament : litteratur, kunst og musik i senmiddelalderlige kvindeklostre. Hans Krongaard Kristensen: Intra monasterium : de danske herreklostres totalanlæg). Kirkens magt (Else Marie Wiberg Pedersen : Teologi mellem reformation og modreformation : Bernhard af Clairvaux og cisterciensernes hverdagsteologi. Per Ingesman: I sæk og aske : bodens historie og betydning i middelalderen. Agnes S. Anórsdóttir: Det kristne ægteskab : ejendom og jomfrudom i middelalderens Island. Per Andersen: Sandheden skal altid være stærkere og kærere - : dansk retspleje under forvandling. Bjørn Poulsen: Købmænd og kirke i dansk middelalder. Jeppe Büchert Netterstrøm: Lunds domkanniker i senmiddelalderen). Norden kristianisering (Jens Peter Schjødt: Aspekter ved kristningen af Norden. Pernille Hermann: Fortid og forandring : skriftmediet i Norden i middelalderen. Rolf Stavnem: Olav Tryggvasons død : den norrøne historieskrivning og skjaldedigtningen. Sven Estridsen : en konge mellem vikingetid og middelalder / Else Roesdahl og Niels Lynnerup. Kasper Holdgaard Andersen: Kristendom, folkeslag og nationer : skabelsen af en middelalderlig nation med Danmark før 1250 som eksempel. Anders Bøgh: Dronning Margrethe, kirken, det hellige og det hinsidige). Epilog: Arven fra middelalderen (Michael Skovmand: Thomas More : a man for all seasons. Kirsten Molly Søholm: Afsked med middelalderen : Faustmytens fødsel 1587. Svend Erik Larsen: Middelalderen som kulturel erindring)


Anmeldelser (6)


3. nov. 2010

Dette oversigtsværk behandler middelalderen i artikelform, og det henvender sig bredt til den alment interesserede læser

.

Aarhus Universitet lader 28 forskere præsentere deres forskning og dermed give nye aspekter af middelalderen. I den tværfaglige bog beskrives verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen, og den dækker den periode, hvor en civilisation funderet på kristendommen blev spredt til hele Europa. Derved blev ikke bare hele vores verdensdel civiliseret, men Europa fik på trods af krige også mulighed for at udvikle en så stærk teknologisk, økonomisk, vidensmæssig og militær enhed, at det med varierende lande i spidsen de næste 500 år kunne erobre og dominere resten af verden. Alle forfattere er ansat på Aarhus Universitet

.

Bogen føjer sig flot ind i rækken af bøger fra AAU fx Renæssancens verden, 2006, Oplysningens verden, 2007, Romantikkens verden, 2008 og Modernitetens verden, 2009

.

Middelalderen skal revurderes, og med denne bog er man langt fra den gængse opfattelse af middelalderen som værende sort. Det er en rigtig god idé, at lade forskerne komme til orde og præsentere deres forskningsområder overfor almenheden på denne måde. Den alsidige og meget smukt tilrettelagt bog indeholder både vægtige, interessante og læsbare artikler om middelalderen, og hertil kommer en overdådig illustrationsside

.

Lektørudtalelse

Af

Hans Michelsen

Jyllands-posten

Af

Gerhardt Eriksen

d. 4. dec. 2010

Politiken

Af

Steffen Heiberg

d. 8. jan. 2011

Kristeligt dagblad

Af

Søren Hindsholm

d. 12. jan. 2011

Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Af

Kim Beck Danielsen

Nr. 188 (2011)

North-debat

Af

Carl Nørrested

Nr. 111 (2011) = North-art magazine nr. 127 (2011)


Informationer og udgaver

Bog

2010

Titel

Middelalderens verden : verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen

Bidrag

Ole Høiris


(redaktør)
Per Ingesman


(redaktør)

Udgiver

Aarhus Universitetsforlag

Udgivelsesår

2010

DK5

91.6

Længde

527 sider, illustreret i farver, 28 cm

ISBN

9788779345300

Opstilling i folkebiblioteker

91.6, Middelalderens

E-bog

2010

Titel

Middelalderens verden : verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen

Bidrag

Ole Høiris


(redaktør)
Per Ingesman


(redaktør)

Udgiver

Aarhus Universitetsforlag

Udgivelsesår

2010

DK5

91.6

Længde

527 sider, illustreret i farver

ISBN

9788771244403

Opstilling i folkebiblioteker

91.6, Middelalderens

Note

Downloades i PDF-format