Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Mestring - pres eller potentiale : en undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdslyst og oplevelsen af at kunne mestre både fagligt, personligt og socialt

Del 10 af Indeks-rapport

Beskrivelse


Om mestrings betydning for trivsel og arbejdslyst, med inspiration til hvad leder og medarbejder selv kan gøre for at øge mestringsevnen.