Gå til indholdBøger / faglitteratur / litteraturanalyser

Litteratur i 00'erne : en ny ideologikritik


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

160 sider

Udgivet

2013

Ophav
Genre og formlitteraturanalyser, analyser
Målgruppe

til voksne


Beskrivelse


Litteraturen i 00'erne kritiseres for ikke at inddrage samfundsmæssige problemstillinger. Gennem læsninger af 50 romaner og noveller undersøger Jens Kramshøj Flinker litteratur fra perioden, og opstiller en ny ideologikritik, som bygger på Pierre Bourdieus habitus-begreb og Slavoj Žižeks ideologikritik


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. nov. 2013

af

af

Ann Luther Petersen

d. 14. nov. 2013

Denne bog finder sin målgruppe på litteraturstudierne og i gymnasierne.

Litteraturen i 00'erne kritiseres for ikke at inddrage samfundsmæssige problemstillinger. Jens Kramshøj Flinker (JKF) argumenterer overbevisende for, at den kritik er uberettiget: samfundet behandles i periodens litteratur, men de læsestrategier, der kunne have belyst dette, har ikke været anvendt. JKF mener, den realistisk-historiske læsestrategi bør bruges mere. Gennem læsninger af 50 romaner og noveller fra perioden - hvoraf nogle omtales ganske kort - underbygger han sine pointer. Bogens erklærede formål er at opstille en ny ideologikritik, som bygger på Pierre Bourdieus habitus-begreb og Slavoj Zizeks ideologikritik. Den ideologikritik, JKF skitserer, følger til dels den marxistiske, men adskiller sig også fra denne, fx i forhold til magtbegrebet. Bogens fokus og styrke ligger i dens metodepraksis, hvor ideologiens påvirkning af individet belyses. JKF er gymnasielektor i dansk og historie. Til sidst litteraturliste og noter.

Anden relevant litteratur er bl.a. Millennium, der med 13 artikler beskriver markante nye retninger inden for nordisk litteratur i perioden 2000-2012, og Samtidsbilleder om den realistiske bølge, der ramte dansk litteratur i tiden omkring årtusindskiftet.

Den første samlede undersøgelse af, hvordan dansk litteratur i 00'erne forholder sig til sin samtid, og derfor yderst relevant for litteraturstudierne og gymnasierne.


Litteratursiden.dk [online]

d. 10. jan. 2014

af

af

Lars Hune

d. 10. jan. 2014


Politiken

d. 4. maj. 2014

af

af

Bo Tao Michaëlis

d. 4. maj. 2014Informationer og udgaver

2013

Bog

Jens Kramshøj Flinker

Spring