Bøger / faglitteratur

Ledelse i d-land : om ledelse på tærsklen til et digitalt samfund


Beskrivelse


Om hvad der kræves af ledelsen for at udnytte de digitale muligheder og lede i en digitalisereret verden. Samtidig skal toplederen besidde 6 grundlæggende kompetencer, som kan beskrives med ordene: mission, software, tilgang, tilpasningsevne, organisation og kommunikaion.