Bøger / faglitteratur

Kvinde i tiden


Beskrivelse


Om tidens krav til kvinden. Den belyser og diskuterer forskellige aspekter af kvinders betingelser i dagens Danmark. Temaer som f.eks. modernisering og globalisering, identitet, karriere som livsstrategi, at blive mor, og kærlighed som flugtvej.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juni 2006

af

af

Anny Skov Madsen

d. 14. juni 2006

En fin perspektiverende bog om kvinders liv og vilkår i dag set i lyset af globalisering og individualisering. Tiden har sat kvinder fri af tidligere tiders spændetrøje, og hvad betyder det? Der er i dag flere valg, men også et større pres fra omgivelserne om at lykkes, så usikkerheden er blevet større, og kravene er ikke altid forenelige. I en debatterende og samfundskritisk bog om disse forandringsprocesser i job, karriere, omsorgsrelationer og kærlighed beskrives kort og præcist situtaionen lige nu. Det særlige ved bogen er, at den i et kapitel giver nogle handlingsmuligheder og opridser nogle konkrete modtræk til at overleve og blive bevidst om at egne værdier og valg er altafgørende for at få et "godt liv". Bl.a. opfordrer hun til at være politisk aktiv, fortælle livshistorier og indgå i forskellige fællesskaber. Det er en anderledes og let tilgængelig debatbog med mange referencer til artikler og relevant litteratur om kvinder. Bogen er for kvinder i alle aldre, og mange af problemstillingerne gælder også for mænd. Bente Schwartz er forfatter og billedkunstner. Hun har bl.a. skrevet bøger om kvinder, køn og familie. Noter og kildehenvisninger til hvert kapitel.


Information

d. 9. juni 2006

af

af

Lilian Munk Rösing

d. 9. juni 2006


Jyllands-posten

d. 9. juni 2006

af

af

Lone Nørgaard

d. 9. juni 2006


Berlingske tidende

d. 10. juni 2006

af

af

Kathrine Lilleør

d. 10. juni 2006


Politiken

d. 10. juni 2006

af

af

Anita Bay Bundegaard

d. 10. juni 2006


Social politik

2006, nr. 4

af

af

Karen Faurfelt

2006, nr. 4Informationer og udgaver