Gå til indholdKvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv : interview, observationer og dokumenter

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 72 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

303 sider

Udgivet

2005


Indhold


Indhold: Interview (Margaretha Järvinen: Interview i en interaktionistisk begrebsramme. Interview i en tangotid / af Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard. Ida Schultz: Kampen om at definere virkeligheden). Observation (Observationer i en interaktionistisk begrebsramme / af Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer. At arbejde med mysterier og sammenbrud : empirisk materiale som kritisk samtalepartner i teoriudvikling / af Mats Alvesson og Dan Kärreman. Hanne Warming: Erkendelse gennem oplevelse : når indlevelse ikke er mulig. Tobias Børner Stax: Samtaler i detaljer, detaljer i samtaler : etnometodologisk konversationsanalyse). Dokumenter (Nanna Mik-Meyer: Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme. Lise Justesten: Dokumenter i netværk. Peter Dahler-Larsen: Dokumenter som objektiveret social virkelighed. Jakob Arnoldi: Medieanalyse og Niklas Luhmanns systemteori. Diskursanalytisk tekstanalyse / af Louise Phillips og Kim Schrøder)


Anmeldelser (5)


29. sep. 2005

Denne antologi er en metodebog, som beskæftiger sig med metoder til undersøgelse af dels forskerens rolle i forhold til det, der forskes i og dermed også vedkommendes egen betydning for resultatet af en analyse, dels hvilke metodemæssige konsekvenser det har, når analyseobjektet til stadighed er i bevægelse og foranderligt og ikke antages at være stabilt og endegyldigt. Det er redaktørernes udgangspunkt, at der mangler metodebøger i forhold hertil, og som forholder sig til interviewet som empirisk materiale, observationsstudier og den måde dokumentmaterialer behandles på. Bogen er inddelt med disse 3 temaer som omdrejningspunkt, og i 13 artikler belyser de 14 bidragydere forskellige metodologiske konsekvenser af den såkaldte konstruktivistiske-interaktionistiske tilgang. Forfatterne har alle en universitær baggrund, og bogen retter sig mod studerende og forskere på højere læreanstalter

.

Lektørudtalelse

Af

Bent Birk Kristensen

Sygeplejersken

Af

Lisbeth Uhrenfeldt

Årg. 106, nr. 4 (2006)

Psykologisk pædagogisk rådgivning

Af

René B. Christiansen

Årg. 43, nr. 4 (2006)

Tidsskrift for sygeplejeforskning

Af

Kirsten Lomborg

Årg. 22, nr. 3 (2006)

Nord nytt

Af

Thomas Suenson

2007, nr. 100


Informationer og udgaver

Bog

2005

Titel

Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv : interview, observationer og dokumenter

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2005

DK5

30.01

Længde

303 sider

ISBN

9788741203614

Opstilling i folkebiblioteker

30.01, Kvalitative

Udgave

1. udgave