Bøger / faglitteratur

John Rawls


Beskrivelse


Om John Rawls (1921-2002) liberale retfærdighedsteori, som er det politisk filosofiske fundament for de skandinaviske velfærdssamfund.

I samme serie


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. mar. 2005

af

af

Søren Brunbech

d. 30. mar. 2005

Amerikaneren John Rawls, der levede fra 1921-2001, anses for at være en af vor tids førende politiske filosoffer. Hans liberale retfærdighedsteori, der er et forsøg på et definere hvad et retfærdigt samfund er, kan betragtes som en filosofisk begrundelse for velfærdsstaten. Søren Flinch Midtgaard, der er forsker ved Aarhus Universitet, introducerer John Rawls og præsenterer hans grundlæggende værk A theory of justice. Rawls teoretiske politiske tænkning beskæftiger sig med spørgsmålet, om man meningsfuldt kan sige at nogle samfundsmodeller er mere retfærdige end andre. Han opstiller en række retfærdighedsprincipper, hvor et grundlæggende er, at de dårligste i samfundet skal have de bedst mulige vilkår, og han præsenterer en model for det retfærdige samfund, bygget op omkring en kontrakt mellem rationelle og rimelige individer. I sin præsentation af Rawls tænkning inddrager Midtgaard kritikken fra andre politiske filosoffer og teoretikere. Det er en både klar og veldisponeret fremlæggelse af Rawls teorier som godt vil kunne læses af alment interesserede i politiks filosofi og i grundlaget for velfærdssamfundet, men efterspørgselen vil nok især være fra universitetsstuderende i samfundsfag.


Bibliotekernes vurdering

d. 12. jan. 2011

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 12. jan. 2011

Bogen kan anvendes på gymnasieniveau til introduktion af politiske tænkere, samt af studerende på universitetet og andre højere læreanstalter.

Bogen er den første i serien Statskundskabens klassikere. De præsenterer i overskuelig form en klassisk forfatter indenfor faget. John Rawls (1921-2002) hovedværk En teori om retfærdighed fra 1971 udkom på dansk i 2005. Hans tanker ligger i forlængelse af de klassiske liberale filosoffer, og de udgør også et slags fundament for nutidige liberale tanker og ideer. Han har som filosof haft stor betydning indenfor statskundskaben og de skandinaviske velfærdsmodeller. Bogen, hvis forfatter er lektor ved Århus Universitet, indeholder et kort biografisk afsnit, en analyse af 2 områder hvor han har bidraget til statskundskaben, samt en originaltekst "Retfærdighed som fairness" oversat af Mogens Chrom Jacobsen.

Forfatteren har på tilsvarende niveau og omfang som nærværende bog i 2005 udgivet, John Rawls i serien Samfundstænkere.

En kortfattet, velskrevet introduktion til en af statskundskabens klassikere, som har haft stor betydning og indflydelse for udformningen af det moderne velfærdssamfund.


Kristeligt dagblad

d. 28. apr. 2005

af

af

Asger Brandt

d. 28. apr. 2005


Salt

Årg. 14, nr. 3 (2005)

af

af

Jean Fischer

Årg. 14, nr. 3 (2005)


Politik

Årg. 14, nr. 3 (2011)

af

af

Thomas Emil Jensen

Årg. 14, nr. 3 (2011)


Økonomi & politik

Årg. 84, nr. 2 (2011)

af

af

Theresa Scavenius

Årg. 84, nr. 2 (2011)