Bøger / faglitteratur

Hvorfor går børn i skole?


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
271 sider
Udgivet
2020
Ophav
Målgruppe
for lærere, for læreruddannelse, for pædagoguddannelse
Undervisning
til læreren

Beskrivelse


Spørgsmålet om hvorfor børn går i skole besvares ud fra forskellige perspektiver som f.eks. historiske, filosofiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske. Med bud på, hvad der vil være brug for i fremtidens skole.

Indhold

Gode mennesker og nyttige borgere : om grunde til, at børn har gået i skole / af Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen & Lisa Rosén Rasmussen. Livs- og tilværelsesoplysningsperspektiver (Simon Axø: At stå i et spørgende forhold til tilværelsen. David Bugge: Tilværelsesoplysning og selvforglemmelse. Pia Søltoft: Dannelse, karakter og autenticitet). Sociologiske perspektiver (Stinus Storm Mikkelsen: Social sortering eller lighedsorientering? John Benedicto Krejsler: Skolen som simulation og dannelsesaktivisten : om kunsten at tænke anderledes. Preben Olund Kirkegaard: Undervisning, feedback og læring i et systemteoretisk perspektiv). Psykologiske perspektiver (Ole Løw: Kulturpsykologiske perspektiver på skole og uddannelse. Else Skibsted: Elevens alsidige udvikling : et tilværelsespsykologisk perspektiv). Filosofiske og dannelsesmæssige perspektiver (Svend Brinkmann: Hvorfor går børn i skole? : et pragmatisk perspektiv. Alexander von Oettingen: Folkeskoleidealet : et dannelsesperspektiv på skolen). Aktørperspektiver (Modsætninger i skolens hverdagsliv : perspektiver fra børn, lærere og forældre / af Charlotte Højholt & Dorte Kousholt. Et lærerperspektiv på demokrati som livsform i skolens vigtigste fællesskab - klassen / af Elsebeth Jensen & Hilmar Dyrborg Laursen). Fremtidsperspektiver (Johannes Fibiger: Fra aksetid til teknologiforståelse. Dion Sommer: Den fremtidsparate skole i robotalderen : en vision. Steen Hildebrandt: Fremtiden kalder)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. feb. 2020

af

af

Boy Olesen

d. 24. feb. 2020

En meget interessant og stor antologi, der kommer med mange perspektiver på, hvorfor børn går i skole. Bogen henvender sig til såvel aktører i skolen, studerende og i det hele taget skolefolk, men også til alle der har en almen interesse i skolen.

Hvorfor børn går i skole besvares ved at inddrage forskellige perspektiver fx historiske, filosofiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske. Eksempler på hvad bogen indeholder er: et historisk tilbageblik, noget om den grundtvigske dannelse, den inddrager filosofferne Løgstrup og Kierkegaard og noget om kunstens vigtighed for at kunne tænke anderledes. Perspektiver på det kultur-og tilværelsespsykologiske og Luhmanns systemteori er medtaget samt klassen og dens betydning byggende på hvordan otte forskellige skoler arbejder med dette. Bogens kapitler afsluttes med forslag til videre læsning og med studiespørgsmål.

Bogen er meget velegnet som opslagsbog, da der er mange gode afsnits- og kapitelinddelinger. Det sidste kapitel "Fremtiden kalder" er et godt og meget interessant kapitel, hvor der identificeres nogle af de temaer og indsatser, som fremtiden kalder på fx verdensmål, empati, partnerskaber og naturforståelse. Bogen lægger op til refleksion, dialog og deraf gode diskussioner.

Bogen kan relateres til Læring, dannelse og udvikling.Informationer og udgaver