Bøger / faglitteratur

Gode læringsmiljøer for børn


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
300 sider: ill.
Udgivet
2010
Ophav
Målgruppe
for pædagoger, for lærere
Undervisning
til læreren

Indhold

  • Fri leg og læring / Tanja Kragh-Müller

  • "Øjet springer over muren" : om pædagogikken i Reggio Emilia / Grethe Kragh-Müller

  • Med legen som inspiration : fra børnenes spor til pædagogiske læreplaner / Daniela Cecchin

  • Indretning af et godt lege- og læringsmiljø i børnehaven / Rebecca Isbell

  • En bæredygtig naturpædagogik : om Projekt Mariendal / Rebecca Isbell ; Ruth Theilmann og Birgitte Th

  • Madsen / Rebecca Isbell

  • Børneperspektiver på gode læringsmiljøer / Grethe Kragh-Müller og Jóhanna Einarsdòttir

  • Gode læringsmiljøer for børn : en diskussion af forskellige relevante undersøgelser / Grethe Kragh-Müller og Frans Ørsted Andersen

  • Gode læringsmiljøer i skolen : hvordan man engagerer børn gennem god skolepraksis / Pamela Evanshen

  • SPAS - Spille På Alle Strenge : en god klangbund / Claus Madsen

Se alle (13)

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 2010

af

af

Hans-Christian Uth

d. 14. apr. 2010

Bogen henvender sig til praktiserende pædagoger og lærere, især i skolestarten, samt til studerende på disse områder.

Bogen er en antologi, som dels analyserer forholdet mellem leg og læring, dels giver et overblik over mange års forskning og praksisudvikling inden for feltet - inklusive den nyeste. Der indledes med et kapitel om betydningen af den frie leg, og om faren for at legen spændes for jagten på læring. Herefter genopfriskes erfaringerne fra Reggio Emilia. Dernæst følger et kapitel om en metode til at koble fri leg og læring med henblik på at undgå instrumentalisering af legen. Flere kapitler beskriver teori og praksis omkring indretning af lege- og læringsmiljøer, og der inddrages erfaringer fra undersøgelser i USA, Island og Danmark. Et kapitel fokuserer specielt på gode læringsmiljøer i skolen, og to kapitler beskriver SPAS-projektet fra Esbjerg - såvel projektet overordnet som et udvalgt praksiseksempel. Der afsluttes med kapitler om, hvordan læreren skaber det gode undervisningsmiljø, samt om hvilke forandringer man kan forvente på området i de næste 15 år. Bogen rummer omfattende indholdsfortegnelse og stikordsregister og vil således også være anvendelig som opslagsbog. International litteraturliste findes til de fleste kapitler; teoretikere som går igen er: Dewey, Honneth, Knoop og Vygotsky - samt naturligvis Gardner og Dunn.

Der findes megen litteratur om emnet, men intet der som denne giver et samlet overblik.

Velfunderet overblik over forholdet mellem leg og læring.


Undervisere.dk

Årg. 4, okt. (2010)

af

af

Jette Kantsø

Årg. 4, okt. (2010)


Kognition & pædagogik

Årg. 20, nr. 77 (2010)

af

Årg. 20, nr. 77 (2010)Informationer og udgaver