Bøger / faglitteratur

Frimureriets betydning


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2013

af

af

Søren Brunbech

d. 18. dec. 2013

Målgruppen er entydigt frimurerbrødre, der vil kunne hente inspiration til instruktioner på logemøderne, og få nye vinkler og ny indsigt på deres vej gennem graderne i logen.

W.L. Wilmshurst (1867-1939) var aktiv i den engelske frimurerorden, der er nært beslægtet med det danske frimurersystem. Han har samlet fem skrifter fra foredrag og instruktioner i logen, der tilsammen skal give en oversigt over hele emnet frimureri. Her beskriver han bl.a. allegorierne og symbolerne frimurerne omgiver sig med, og hvordan brødrene kan arbejde med at få indsigt i hemmelighederne og mysterierne der ligger bag de ydre ceremonier. Undervejs i fremstillingen, og i et selvstændigt afsnit, trækker han linjer tilbage til de gamle mysterier som moderne frimureri bygger på. Christian Røjgaard fra Den Danske Frimurerorden har skrevet et anbefalende forord til bogen.

Der findes tidligere udgaver af bogen på dansk fra 1924 og 1928, men med kun få lokaliseringer. En introduktion til frimureriet, rettet mod ikke-medlemmer, finder man i Den Danske Frimurerordens egen I guld og himmelblåt, 1992.

En bog, rettet mod frimurerne, der ser frimureriets ritualer og begreber i lyset af tidligere tiders mysterie-dyrkelse.