Gå til indholdFra antikken til feudalismen


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

323 sider

Udgivet

2018

Originaludgave

1979


Beskrivelse


Med afsæt i et marxistisk historiesyn viser forfatteren bl.a., hvorledes den dominerende produktionsmåde i den klassiske antik i Romerriget og Grækenland hvilede på slavehandel, og han redegør for feudalismens udvikling i Vest- og Østeuropa


Anmeldelser (8)


13. feb. 2019

Læsere med videregående historisk interesse får her et klassisk værk inden for marxistisk historieskrivning om sammenhængen mellem samfundets produktions- og statsformer fra antikken frem til enevældens tilblivelse.

Perry Anderson, f. 1938, er britisk historiker og en central figur i "New Left" som voksede frem i Storbritanien i 1960'erne. I årtier var han tillige redaktør på det indflydelsesrige "New Left Review". "Fra Antikken til feudalismen" og "Enevældens tilblivelse" udgør to bind af ét samlet værk, der undersøger sammenhængen mellem samfundets produktion- og statsformer. Første bind dækker perioden fra omkring år 600 før vor tid til omkring 1500. Anderson viser bl.a., hvorledes den dominerende produktionsmåde i den klassiske antik i Romerriget og Grækenland hvilede på slavehandel, og han redegør for feudalismens udvikling i Vest- og Østeuropa. I bind 2 fortsætter han med en beskrivelse af den absolutistiske stat og dens væsenstræk i Øst- og Vesteuropa og kommer også omkring Islam, den japanske feudalisme og den asiatiske produktionsmåde. Andet bind indeholder en række konklusioner. Med et omfattende noteværk.

En meget grundig og detaljeret fremstilling med afsæt i et marxistisk historiesyn. Anderson har en omfattende viden og formidler den i en malende skrivestil. Stoffet er dog tungt, og værkerne vil derfor udfordre de fleste læsere.

Anderson kan sammenlignes med marxistiske historikere som fx Eric Hobsbawm, som bl.a. har skrevet Ekstremernes århundrede


Anderson kan sammenlignes med marxistiske historikere som fx Eric Hobsbawm, som bl.a. har skrevet Ekstremernes århundrede.

Lektørudtalelse

Af

Thomas Ry Andersen

19. dec. 2018

Perry Anderson har i flere år gjort sig gældende på den engelske venstrefløj og fra 1963 er han redaktør af New Left Review. Denne bog dækker perioden fra ca. 600 før vor tid til ca. 1500. Den er delt i to lige store hovedafsnit, hvoraf det første omhandler antikken og folkevandringerne, mens det andet redegør for feudalismens udvikling i hhv. Vest- og Østeuropa. Det første hovedafsnit indledes med et kap. om den antikke produktionsmåde efterfulgt af tre kronologisk opbyggede afsnit, der sammenfatter og sammenligner hhv. Grækenlands, den hellenistiske verdens og Roms historie. Andet hovedafsnit er opdelt i behandlingen af Øst- og Vesteuropa og i et selvstændigt kap. behandles Skandinavien og vikingetogene. Der er tale om en grundig og dybtgående fremstilling ud fra et marxistisk historiesyn og skønt P.A. skriver et meget levende og malende sprog er det nok væs. en bog for den trænede læser. Fremstillingen fortsættes i Lineages of the Absolutist State (Lnd., 1974) og begge findesudførligt og fagligt anmeldt i tss. Historievidenskab 1976/77 s. 211, hvorfra en del oplysninger er hentet til denne omtale.

Lektørudtalelse

Af

Peter Heise

Weekendavisen

Af

J. Boisen Schmidt

1979-07-13

Nyt fra historien

Information

Af

Søren Kjørup

1979-05-15

Socialistisk dagblad

Af

Knud Knudsen

1979-05-05

Kristeligt dagblad

Af

Hans Mikael Holt

1979-04-19

Lands-avisen Aktuelt

Af

Viggo Sjøqvist

1979-04-24


Informationer og udgaver

Bog

2018

Bog

1979