Bøger / faglitteratur

Fornemmelsen af det, der sker : krop og emotion ved dannelsen af bevidsthed

Del af Klassikere

Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Ud over at være en af verdens førende neurologer er Antonio Damasio en fremragende skribent, og denne kombination af forskning og formidling har skaffet ham en læserkreds, der rækker langt ud over neurologers og psykologers snævre faggruppe. Hans bog ”Decartes’ fejltagelse”, som udkom på dansk i 2001, er oversat til 17 sprog og læses verden over. Nu foreligger den danske udgave af bogen, hvori han udforsker et af de vanskeligste områder af hjerneforskningen, nemlig spørgsmålet om, hvad bevidsthed er. Hvordan går det til, at vi ved det, vi ved? Og hvordan kan det være, at vi udvikler en fornemmelse af et selv? Det er et par af de spørgsmål, som Damasio med udgangspunkt i den nyeste neurologiske og neuropsykologiske forskning søger at besvare. Hans styrke er en utrolig indgående viden om neurologi og en evne til at give indsigtsfulde beskrivelser ud fra patienters sygehistorier. Men han går også et skridt videre og fører læseren ind i de filosofiske perspektiver, der ligger i den nyeste viden om psykiske processer. Oversat fra engelsk efter ”The Feeling of What Happens” af Bjørn Nake.

I samme serie


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. mar. 2004

af

af

Søren Brunbech

d. 3. mar. 2004

Antonio Damasio er en af verdens førende hjerneforskere. At han også er en dygtig popularisator så man i hans Descartes' fejltagelse (2001) der forsøger at dokumentere den rolle følelserne spiller for vores tænkning. Det er også følelserne og deres sammenhæng med krop og bevidsthed og vores opfattelse af vort eget selv, der er på spil her. Vi følger hjerneforskernes eksperimenter med et stort materiale af patienter, som har haft læsioner forskellige steder i hjernen, og de forsøg der gøres på at opstille teorier om de komplekse processer i vores hjerne. Damasio forkaster ideen om at bevidstheden dannes af sproget. I stedet skelner han mellem en kernebevidsthed og en udvidet bevidsthed, og svarende til det opererer han også med to slags "selv"; et selvbiografisk selv der ændres kontinuerligt som følge af erfaringen og et mere uforanderligt kerneselv. Det er en velskrevet, populærvidenskabelig fremstilling af et vanskeligt tilgængeligt emne, der, uden at den kaldes lettilgængelig, ikke stiller andre krav til læseren end interesse for emnet. Der er udkommet en del populære fremstillinger om hjerneforskning, blandt dem Hjernen og bevidsthed : en oversigt over aktuel viden udgivet i anledning af Hjerneugen 2003.