Bøger / faglitteratur

Fordringen på anerkendelse

Del af En NSU bog

Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
218 sider
Udgivet
2006

Indhold

Sociologisk og socialfilosofisk kritik (Rasmus Willig: Anerkendelsesbegrebets sociologiske semantik. Anders Petersen: Autenticitet og anerkendelse : Charles Taylors kulturkritik). Politisk filosofi (Henrik Stampe Lund: Konstitutionel anerkendelse : om den politiske regulering af behovet for anerkendelse. Jonas Jacobsen: Anerkendelse og selvidentitet : om forsoningen mellem det gode og det moralske liv hos Hegel. Søren Juul: Solidaritet, anerkendelse og retfærdighed : argumenter for en syntese mellem tre moralfilosofiske begreber). Litteraturvidenskab (Christian Dahl: Tragedie og anerkendelse : om Sofokles' og Hegels Antigone. Moritz Schramm: Individualitet og socialitet : om kampen for anerkendelse i Franz Kafkas forfatterskab. Nicolaj Lübecker: Kan man læse sig ud af helvede? : anerkendelseskampe hos Jean-Paul Sartre og Nathalie Sarraute)


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Martin Hjelmborg

2007

Anerkendelse fra andre er helt centralt for den enkelte såvel som for grupper. I almindeligt sprog ville man bruge ordet "respekt" om fænomenet. I forskningsverdenen er det først kommet op gennem de sidste 10 år, men har bredt sig til så forskellige fagområder som sociologi, filosofi, politologi og litteraturvidenskab. Anerkendelse er blevet det observationsfilter (mode?), forskerne p.t. betragter fænomenerne igennem. Derfor er bogen her skrevet af en række forskere under et sommerseminar sidste år. Det drejer sig nemlig i sådan en situation om at holde begreberne klare og adskilte. De otte bidragydere til antologien beskriver fænomenet (jf. titlen) og relevansen af dette inden for hvert sit forskningsområde (se ovenfor). Pointen er, at begrebet kan anvendes til en fornyet forståelse af ældre tekster, i bogen er bl.a. Hegel og Sartre behandlet. Hvert enkelt afsnit begynder med en kort beskrivelse af sit indhold og ender med en litteraturliste (engelsk, tysk, dansk), som artiklen er inspireret af. Sproget i de enkelte artikler er domineret af universitetsfagsprog, hvilket peger hen på en målgruppe med en rent faglig tilgang, dvs. universitetsstuderende og kolleger inden for de berørte fag. Fyldig indholdsfortegnelse, introduktion om formålet med bogen samt kort beskrivelse af indholdet af de enkle artikler, om forfatterne.


Jyllands-posten

d. 15. jan. 2007

af

af

Hans Hauge

d. 15. jan. 2007


Kristeligt dagblad

d. 23. maj 2007

af

af

Asger Brandt

d. 23. maj 2007


Politiken

d. 10. feb. 2007

af

af

Lasse Horne Kjældgaard

d. 10. feb. 2007


Dansk pædagogisk tidsskrift

2007, nr. 2

af

af

Svend Brinkmann

2007, nr. 2