Gå til indholdFolkelige bevægelser i Danmark : selvmyndiggørelse og samfundsengagement

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 37 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

375 sider, ill

Udgivet

2011

Bidrag

Harry Haue (redaktør),

Michael Tolstrup (redaktør)


Beskrivelse


De folkelige bevægelsers historie i Danmark, beskrevet gennem lokale eksempler på religiøse og sociale bevægelser samt andels- og idrætsforeninger


Indhold


En genbeskrivelse af de folkelige bevægelsers historie / Harry Haue og Michael Tolstrup. Lisbeth Aagaard Lykke: Forskning i folkelige bevægelser / Jesper Bækgaard og Mikkel Strandbygaard Bencke. . Mikkel Strandbygaard Bencke: Kristen Larsen og det grundtvigske verdensbilledes etablering på Hindsholm i midten af 1800-tallet

. Michael Tolstrup: Fra tvivlende digter til overbevist grundtvigianer

. Mathias Hede Madsen: De troende skal også omvendes / Martin Graversgaard og Lene Barner Nielsen. Andelsmejerier - en folkelig bevægelse på gårdmandspræmisser / Marie Søe Halkjær og Lisbeth Aagaard Lykke. . Signe Liliendahl Andreasen: Kampen for Skanderborg Andels-Svineslagteri

. Ditte Bjerre Christensen: Arbejderbevægelsen i Thisted - en af de "døde pletter"

. Marie B. Bebe: Afholdssagen - med udgangspunkt i Aarhus Afholdsforening af 1880

. Harry Haue: Sygekassen Aarhus - offentlig hjælp til en folkelig selvhjælpsbevægelse 1862-1933 / Ina Holmgaard Nielsen og Maj Billeskov Mortensen. . Sanne Bartkowiak: National selvforståelse i mellemkrigsårene

. Kim Arne Pedersen: Folkelighed og folkelige bevægelser i grundtvigsk optik


I samme serie


Folkelige bevægelser i Danmark

Foranderlige landskaber

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Nyt lys over oktober 1943

Hans Kirchhoff (f. 1933)

Talt og skrevet

Finnbogi Guðmundsson

Almendannelse som ledestjerne

Harry Haue

Familien Estrup gennem 300 år

Jesper Thomassen

Værdisætning af sundhed

Kjeld Møller Pedersen

Skattesnyderiets historie

Gunnar Viby Mogensen

Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende børnedødelighed

Grethe Banggaard

Mellem hammer, segl og hagekors

Jørgen Laustsen (f. 1973)

Et nyt Mellemøsten?

"Kedeligt har det i hvert fald ikke været -"

Jens Ringsmose

Kommunestørrelse og lokalt demokrati

Selvevalueringens hvide sejl

I jernlænker

Ruth Andersen (f. 1921)

Den kolde krig på hjemmefronten

Det glemte mytteri

Ib Nordby

Historiefagets teoretiske udfordring

Ringene samles

Jørn Hansen (f. 1950)

De første kristnes religion

Gerd Theissen

H.C. Andersens eventyr i billeder

Thorkild Borup Jensen

- For at blive en god lærer

Karen B. Braad

Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft?

Gitte Meyer

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union

Erik Hoffmeyer

Småstat, magt og sikkerhed

Kristine K. N. Midtgaard

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 1948-2004

Christian Larsen (f. 1974-06-16)

13 reformer af den danske velfærdsstat

Kildekritikkens begrebshistorie

Jeppe Nevers

Af hensyn til konsekvenserne

Lone Rünitz

Demokratiets skyggeside

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Ole Brandenborg Jensen

A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue

Coming to a theater near you

Helle Porsdam

Mellemøsthåndbogen

Den danske borgmester

Den danske borgmester

Hilmar Baunsgård

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Hilmar Baunsgaard

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Krig fra først til sidst

Folkevandringen til de rige lande

Gunnar Viby Mogensen

Evalueringskultur

Peter Dahler-Larsen

13 løsninger for den danske velfærdsstat

Omverdenen trænger sig på

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Fodbold med fjenden

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Kampen om den nye kommune

Stort er godt

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Håndværk & horisonter

Rasmus Antoft

Children's welfare. Volume 1

Helmut Wintersberger

Children's welfare. Volume 2

Helga Zeiher

13 værdier bag den danske velfærdsstat

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Nye kolde krige i Mellemøsten

Passion og paranoia

Charlotte Bloch

Mellem kontinuitet og forandring

Indvandrerne i Danmarks historie

Bent Østergaard

Landvindinger

Introduktion til demografisk metode

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 2

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 1

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Medicin uden grænser

Henrik Tjørnelund

Nye kommunalvalg?

Nye kommunalvalg?

Fører uden folk

Ole Ravn (f. 1942)

Anerkendelsespolitik

Anerkendelsespolitik

Udviklingsteologi

Kvalitetens beskaffenhed

Peter Dahler-Larsen

Lokalt politisk lederskab

Lokalt politisk lederskab

Teflon og bullshit?

Væk fra afgrunden

Lotte Jensen (f. 1963-05-29)

Oprøret i Parken

Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet

Det danske slavehandelsforbud 1792

Erik Gøbel

Den utænkelige reform

Den utænkelige reform

Memento mori

Et andet nyt Mellemøsten

Traditionen tro?

Else Marie Kofod

Holger Danske. Bind 1

Peter Birkelund

Holger Danske. Bind 2

Peter Birkelund

Renæssancen i svøb

De nazistiske koncentrationslejre

Therkel Stræde

De nazistiske koncentrationslejre

De nazistiske koncentrationslejre

Partier og partisystemer i forandring

Træ og visioner

Kristoffer Jensen (f. 1973-02-12)

Cowboynationen

Torben Huus Larsen

Den danske regionskonstruktion

Henrik Christoffersen (f. 1950)

Religionstolerance og religionsfrihed

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Mellemøjeblikke

Margit Hartyani

Kulturel diversitet

Kulturel diversitet


Anmeldelser (4)


3. maj. 2011

Antologien er især henvendt til fagfolk og studerende inden for relaterede fagområder, men andre med en seriøs interesse for emnet kan også læse bogen

.

Bidragyderne er overvejende unge historikere. Deres genbeskrivelse af sider af de folkelige bevægelser i Danmark fokuserer overvejende på 1800-tallet og på lokale forhold og enkeltpersoner, der i de beskrevne områder har præget bevægelserne. Antologien kommer omkring de religiøse bevægelser, som fx Indre Mission, andelsbevægelserne, som fx andelsmejerierne, og folkelige bevægelser med et socialt sigte, som fx fagforeningerne. Bogen indledes med en introduktion til artiklerne og et kapitel om hovedtrækkene i forskningen i de sociale bevægelser og afsluttes med et kapitel om det grundtvigske folkelighedsbegreb. Det akademiske præg understreges af de omfattende kilde- og litteraturhenvisninger og sammenfatningerne på engelsk efter hvert kapitel, men sproget er ikke tynget af fagterminologi

.

Antologien belyser punktvis de folkelige bevægelser ud fra nye synsvinkler og er dermed et godt supplement til den eksisterende litteratur

.

Antologien er en genbeskrivelse af udvalgte sider af de folkelige bevægelser i Danmark med udgangspunkt i lokale eksempler og fokus på 1800-tallet. Nok af størst interesse for fagfolk, men andre med særlig interesse for emnet kan også have nytte af bogen

.

Lektørudtalelse

Af

Jytte Kjær Schou

Jyllands-posten

Af

Dennis Nørmark

d. 5. jun. 2011

Kristeligt dagblad

Af

Jes Fabricius Møller

d. 11. jul. 2011

Weekendavisen

Af

Frederik Stjernfelt

d. 27. maj. 2011


Informationer og udgaver

Bog

2011

Titel

Folkelige bevægelser i Danmark : selvmyndiggørelse og samfundsengagement

Bidrag

Harry Haue


(redaktør)
Michael Tolstrup


(redaktør)

Udgiver

Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2011

DK5

36.9, 96.4

Længde

375 sider, ill

ISBN

9788776742997

Opstilling i folkebiblioteker

36.9, Folkelige