Bøger / faglitteratur

Følelser og kognition


Beskrivelse


En række artikler der introducerer en nyere forståelse for følelsernes rolle i mange former for adfærd, der tidligere klassificeredes som kognitive, f.eks. social adfærd, etik, æstetik og empati.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Ellen Lind Jensen

2007

Udgivelsen er støttet af Københavns Universitets satsningsområde Krop og Bevidsthed samt Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Så man kunne tro, at vi befinder os i et niveau, hvor forskere skriver til forskere og universitetsstuderende. Men bogens materiale er sprogligt og forståelsesmæssigt bearbejdet, så den vil kunne bruges af et bredere publikum.

Bogen er en antologi med bidrag fra en række forskere omkring emnet følelsernes indvirkning på menneskets adfærd og beslutningstagen. At følelserne fungerer som en guide for handlingsvalg, etisk og æstetisk stillingtagen er nok kendt viden for de fleste lægmænd, men bogen sætter disse antagelser ind i en klinisk og neurobiologisk sammenhæng, så de ikke længere blot er lægmænd og -kvinders antagelser, men nu også forskningsbaseret viden. Bogens bidrag falder i 2 hoveddele: 1 Følelsernes neurobiologi og 2 Følelser og kognition i menneskelig adfærd.

Udover Daniel Golemans bøger om den følelsesmæssige intelligens, som har langt mere populærvidenskabeligt tilsnit end nærværende, kan jeg ikke rigtig se, at denne bogs aspekter er beskrevet før.

Antologi, hvor en række danske forskere bidrager med forskellige perspektiver omkring de menneskelige følelsers betydning for menneskets adfærd, værdier, beslutnings- og stillingtagen til en mængde spørgsmål af æstetisk, etisk og social karakter. Bogen viderebringer forskningsbaseret viden, men bearbejdet til et niveau, så mennesker udenfor universitetets mure også kan være med.


Jyllands-posten

d. 2. okt. 2007

af

af

Dennis Nørmark

d. 2. okt. 2007


Weekendavisen

d. 16. nov. 2007

af

af

Heidi Laura

d. 16. nov. 2007


Chaos

Nr. 50 (2008)

af

af

Oluf Schönbeck

Nr. 50 (2008)


Kritik

Årg. 41, nr. 187 (2008)

af

af

Jesper Hoffmeyer

Årg. 41, nr. 187 (2008)Informationer og udgaver