Gå til indholdExit prostitution : evaluering af CTI-forløb for borgere med prostitutionserfaring

Du bliver sendt til vive.dk

Findes på 3 biblioteker - Detaljer


Sprog

Dansk

Længde

265 s., illustreret (nogle i farver)

Udgivet

2017


Beskrivelse


Fra 2012 til 2016 har man i Aalborg, Aarhus, København og Odense afprøvet metoden Critical Time Intervention (CTI) inden for prostitutionsområdet. Denne rapport evaluerer resultaterne. CTI har tidligere vist positive resultater i socialt arbejde med udsatte grupper, som fx hjemløse. På baggrund af de positive erfaringer har man valgt at afprøve indsatsen over for kvinder og mænd, der har solgt seksuelle ydelser, og som ønsker at forbedre deres aktuelle livssituation og eventuelt også at stoppe med at sælge sex. CTI-metoden tager udgangspunkt i deltagerens egne ønsker og behov og skaber en helhedsorienteret indsats gennem én fast tilknyttet støtteperson. Evalueringen viser overordnet, at erfaringerne fra de fire kommuner er positive: Færre er i risiko for at udvikle stress og depression, deltagerne beretter om forbedret selvværd, de oplever at få bedre relationer til venner og familie, bedre styr på økonomien, og færre sælger sex. Undersøgelsen viser også, at det er vigtigt, at støttepersonen ved noget om salg af sex og kan manøvrere i det sociale system


Indhold


Forord / Sammenfatning / Kap. 1 Introduktion / Kap. 2 CTI--metoden og organisering af indsatsen / Kap. 3 Analysemetode og data / Kap. 4 Borgere i CTI-forløb / Kap. 5 Borgernes oplevelse af CTI-forløbet samt Indholdet af forløbet / Kap. 6 Borgernes progression / Kap. 7 Anvendelsen af cti-metoden til målgruppen / Kap. 8 Samarbejde mellem ngoer og projektkommuner / Bilag / Litteratur


I samme serie


Evaluering af den fleksible barselsorlov

Evaluering af den fleksible barselsorlov

Rundt om forebyggelses- og sundhedscentre

Når politik bliver til virkelighed

Fædre, sønner, ægtemænd

Hjemløshed i Danmark 2007

Sammenbrud i anbringelser af unge

Handicap og beskæftigelse

Virksomheders sociale engagement

Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

Virksomheders sociale engagement

Helle Kløft Schademan

Handicap og ligebehandling i praksis

Anbragte børns udvikling og vilkår

Hjemløshed i Danmark 2009

Lars Benjaminsen

Blinde og stærkt svagsynede

Blinde børn - integration eller isolation?

Gravid og fængselsbetjent

Henning Bjerregård Bach

Virksomheders sociale engagement

Frederik Thuesen

Blinde og stærkt svagsynede

Blinde børn - integration eller isolation?

Børnemishandling i hjemmet

Mogens Nygaard Christoffersen

Virksomheders sociale engagement

Lige muligheder - støtte til udsatte børn og unge

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Tidligere anbragte som unge voksne

Aktuel skandinavisk og britisk handicapforskning

Køn, handicap og beskæftigelse

Prostitution i Danmark

Jens Kofod

Børn med funktionsnedsættelse og deres familier

Hjemløshed i Danmark 2011

Heidi Hesselberg Lauritzen

Virksomheders sociale engagement

Lars Brink Thomsen

Effekter af slægtspleje

Kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om lige løn

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

NAKUUSA - vi vil og vi kan

Else Christensen (f. 1949)

Lokal løn på kommunale arbejdspladser

Helle Holt

Danske hjemvendte soldater

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Virksomheders sociale engagement

Lise Sand Ellerbæk

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige

Hjemløshed i Danmark 2013

Heidi Hesselberg Lauritzen

Evaluering af projekt SAMSPIL

Børn i Mælkebøtten

Else Christensen (1949-)

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer

Ung i det grønlandske samfund

Else Christensen (f. 1949)

Virksomheders sociale engagement - årbog 2013

Mere uddannelse, mere i løn?

Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder

Christiane PræstgaardChristensen

Virksomheders sociale engagement

Børn og unge i Danmark

Fra 15 til 27 år

Anders Rosdahl

Udvikling af trivselsmålinger i folkeskolen

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer- Del II

Evaluering af mentorordningen

Christopher J de Montgomery

På vej mod ungdomskriminalitet

Folkeskolereformen

På vej mod ungdomskriminalitet

Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Anders Holm

Udvikling af måleinstrument for elevadfærd og -holdninger

Virksomhedernes sociale engagement

Hjemløshed i Danmark 2015

Heidi Hesselberg Lauritzen

Evaluering af Feedback-Informed Treatment ved Silkeborg Kommunes Familiecenter

Anbragte unges overgang til voksenlivet

Jan Hyld Pejtersen

Evidens om effekten af indsatser for ledige seniorer

Velfærdsteknologi i plejeboliger

Ditte Andersen

Kontinuitet i anbringelser

Siddhartha Baviskar

Inklusion set i et elevperspektiv

Implementering af beskæftigelsespolitik i Danmark

Rebekka Bille

Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge

Ida Scheel Rasmussen

På vej mod ungdomskriminalitet

Anbragte børns skolegang på intern skole

Stine Bagger

Kontinuitet i anbringelser

Fattigdom og afsavn

Morten Holm Enemark

Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse

Rehabilitering på ældreområdet

Housing First i Danmark

Etniske minoritetsunge i Danmark

Gør skoleledelse en forskel?

Etniske minoritetsunge i Danmark

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016

Exit prostitution

Theresa Dyrvig Henriksen

Sammenbrud i anbringelser af unge

Fædre, sønner, ægtemænd

Anika Liversage

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement

Socialt udsatte børn

Niels Ploug

Frivillige i Hjemmeværnet

Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007

Anders Rosdahl

Når politik bliver til virkelighed

Hjemløshed i Danmark. Årgang 2007

God kvalitet i ældreplejen

Danskernes pensionsopsparinger

Michael Jørgensen (f. 1972-10-10)

Adoption som indsats

Mogens Nygaard Christoffersen

Opfølgning på sygedagpenge. Del 2

Jan Høgelund

Opsat folkepension

Danskernes forventninger til pension

Anna Amilon

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats

Frederikke Beer

Virksomheders rekruttering

Trine Filges

Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

Opsat pension

Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge

Anbragte børns udvikling og vilkår

Tine Egelund


Informationer og udgaver

Bog

2017

Titel

Exit prostitution : evaluering af CTI-forløb for borgere med prostitutionserfaring

Udgiver

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Udgivelsesår

2017

Længde

265 s., illustreret (nogle i farver)

ISBN

9788771194418

Opstilling i folkebiblioteker

, Exit

E-bog

2017

Titel

Exit prostitution : evaluering af CTI-forløb for borgere med prostitutionserfaring

Udgiver

SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Udgivelsesår

2017

DK5

30.1774

ISBN

9788771194425

Opstilling i folkebiblioteker

30.1774, Exit

Note

CTI: Critical time intervention
 
Udgivet i forbindelse med projektet: Exit Prostitution