Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Dyr i sø og å. Bind 1 : Svane, snog, gedde, grøn frø


Beskrivelse


Om om svanen, snogen, gedden og den grønne frø. For hvert dyr gives en beskrivelse af udseende, føde, formering, fødekædeplacering, fjender og levested. I en kort verssat tekst ledsaget af farvefotos.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. maj 2001

af

af

Steen Agger (skole)

d. 4. maj 2001

Forfatterparret har tidligere skrevet serien Dyr i skoven. Her starter så en ny serie, der ligner den foregående, men som handler om dyr i danske søer og åer. Den første bog indeholder følgende: Fire opslag om knopsvanen, et om søer og åer, seks om snogen, fem om gedden, et om smådyr i ferskvand og fem om den grønne frø. Forfatterne fortæller veloplagt om dyrenes udseende, fjender og levevis. Bogen er forsynet med gode farvefotografier og -tegninger. Teksten er verssat i to spalter, og svære ord er forsynet med bindestreg. Bagest findes stikordsregister. En udmærket fagbog, som kan læses fra begyndelsen af 3. klasse og benyttes i forbindelse med biologiske emner i natur og teknik. Selv om bogen har et afsnit med tegninger af de allermest almindelige smådyr i søen, kan den dog ikke bruges som håndbog i forbindelse med netfiskeri i den lokale dam. Her må henvises til deciderede håndbøger som fx Små dyr i sø og å (99/27).


Bibliotekernes vurdering

d. 4. maj 2001

af

af

Lis Eriksen

d. 4. maj 2001

I serien Dyr i sø og å er det i denne bog svanen, snogen, gedden og den grønne frø, som børn fra 10-årsalderen kan stifte bekendtskab med. På ca. 9 sider pr. dyr gives en beskrivelse af dyrenes levevis: føde, formering, placering i fødekæden/fjender og levested. Hvert dyr beskrives oplysende og inspirerende, og bogen er således god både for de naturinteresserede børn og for de børn, der arbejder med en opgave. Teksten er velskrevet og stram - lange ord er stavelsesdelte. Teksten er på hver side sat i to spalter med dobbeltafstand imellem afsnittene, hvilket virker overskueligt og roligt og styrker læsbarheden for målgruppen. Illustrationerne veksler imellem gode, skarpe farvefotos taget i nærbillede og instruktive akvareltegninger. Bogens indholdsfortegnelse og stikordsregister er begge enkelt opbygget med henvisninger, der nemmer indgangen til bogens indhold. Forsidebilledet er en collage af farvefotos med de fire beskrevne dyr, og bagsideteksten tjener som åbning til denne bog og til hele serien om dyrene i sø og å.


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 25 (2002)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 119, nr. 25 (2002)