Bøger / faglitteratur

Dansk orlogshistorie 1510-2010


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med Søværnets 500 års jubilæum.

Bogen, som er udgivet i forbindelse med Flådens 500-års jubilæum i 2010, giver et overblik over den danske flådes historie i de sidste 500 år. Såvel de sømilitære engagementer i perioden 1510-2010 som søkrigsmateriellets udvikling i perioden gennemgås.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. aug. 2010

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 16. aug. 2010

Til orlogshistorisk interesserede.

Bogen fremstiller 500 års orlogshistorie fra flådens første organisering under Kong Hans, rivaliseringen med Hansestæderne og Sverige om Østersø-herredømmet, kampene under svenskekrigene, derouten efter tabet af flåden 1807 og reduktionen til småstat efter 1864 til Dannebrog igen dukkede op på krigsskibe på verdenshavene i internationale operationer fx ved Afrikas horn. Lidt rokken ved barndomslæren bliver det også til. Slaget, hvor Niels Juel "gav agt på stormens brag", hedder nu rettelig Slaget ved Stevns frem for Køge Bugt. Bjerg er den største hjemlige kapacitet på området, og det mærkes på fagligheden! Emnet formidles dels med de overordnede linjer og den historiske ramme dels via udviklingen i krigsskibe og taktik, krigene og deres søslag, flådens organisation, søfolkene og admiralerne. Værket, som inkluderer nyere forskning, er forholdsvist teksttungt og kan trods sin brede anskuelige formidling hverken i layout eller niveau betegnes som populærhistorie. Til gengæld står vi for mig her med det hidtil bedste samlede værk i emnet. Dog savner jeg litt. liste.

Intet samlet om emnet siden den populærfaglige langt mindre Teisen: Danmarks flåde, 1984.

500 års dansk orlogshistorie med dels de overordnede historiske linjer dels udviklingen i krigsskibe og taktik, krigene og deres søslag. Værket kan læses bredt og udgør i kraft af sin brede og anskuelige formidling et længe savnet hovedværk med samlet overblik over denne del af danmarkshistorien.


Militært tidsskrift

Årg. 139, nr. 3 (2010)

af

af

Poul Grooss

Årg. 139, nr. 3 (2010)


Tidsskrift for søvæsen

Årg. 181, nr. 3 (2010)

af

af

Bent Fabricius

Årg. 181, nr. 3 (2010)


Militærhistorie

2011, nr. 7

af

af

Steen Schøn

2011, nr. 7


Marinehistorisk tidsskrift

Årg. 43, nr. 4 (2010)

af

af

Poul Grooss

Årg. 43, nr. 4 (2010)