Bøger / faglitteratur / breve

Breve fra Østfronten : den tyske Værnemagt og krigen mod Sovjetunionen 1941-1945


Beskrivelse


Med udgangspunkt i 28 værnemagtsoldaters feltpostbreve fra Østfronten analyseres hvilke temaer, der var vigtige for soldaterne, samt hvordan brevene i en bredere historisk sammenhæng kan bruges til at belyse, hvordan og i hvilken grad de tyske værnemagtsoldater identificerede sig med den nazistiske ideologi.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Kresten Søe Christensen

2006

Et udmærket værk om, hvordan tyske værnemagtsoldater på østfronten 1941-1944 oplevede og forstod Hitlers krig mod Sovjet. Bogens første halvdel giver Værnemagtens baggrundshistorie og en fin redegørelse for østkrigens forløb. Herefter analyseres ud fra 28 soldaters feltpost en række vigtige temaer for soldaterne med redegørelse for bl.a., hvordan brevene kan bruges til at belyse, på hvilken måde de forholdt sig til nazismen. Et spørgsmål, som ofte har været debatteret i nyere forskning, hvor soldaterne tit over en kam enten er blevet fremstillet som uskyldige ofre eller Hitlers håndgangne krigsforbrydere. Bogen, som mest henvender sig til videregående interesserede, giver et noget mere nuanceret billede, idet soldaterne her langt fra var bærere af enslydende holdninger til fx jødeudryddelserne og den brutale fremfærd mod civile. Umiddelbart synes kun 28 soldater - trods en fin udførlig redegørelse for metoden sidst i bogen - at være et spinkelt grundlag. Ligesom de få og små kildetekstfragmenter virker for sparsomme til, at man kommer rigtigt ind under huden på soldaterne og deres holdninger, som ville have stået lidt stærkere, hvis man havde ladet enkelte breve fremstå i helhed og tale selv frem for generelt at analysere og fordøje på læserens vegne. Men alt i alt en interessant og fagligt velfunderet bog om et i Danmark ret ubeskrevet aspekt af 2. verdenskrig.


Kristeligt dagblad

d. 7. dec. 2006

af

af

Aage Trommer

d. 7. dec. 2006


Berlingske tidende

d. 7. okt. 2006

af

af

Bent Blüdnikow

d. 7. okt. 2006


Politiken

d. 6. jan. 2007

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 6. jan. 2007


Weekendavisen

d. 29. sep. 2006

af

af

Steen Andersen

d. 29. sep. 2006


Jyllands-posten

d. 3. nov. 2006

af

af

Bent Jensen

d. 3. nov. 2006


Gymnasieskolen

Årg. 90, nr. 17 (2007)

af

af

Helle Askgaard

Årg. 90, nr. 17 (2007)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 172 (2007)

af

af

Hans-Henrik Christensen

Nr. 172 (2007)