Gå til indholdBørn og unge i Grønland : en antologi

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 20 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

383 sider, illustreret

Udgivet

2007

genre/form

undersøgelser


Indhold


Indhold: Børn og unge og det politiske og administrative system i Grønland (Magtrelationen mellem børn og voksne / Jette Eistrup og Wolfgang Kahlig. Aksel V. Carlsen: Undervejs til grønlandsk selvstyre : de unges politiske socialisering. Steen Wulff: Barnets ret til en tilstrækkelig levestandard : Børnekonventionens artikel 27 i en grønlandsk kontekst. Peter Dahler-Larsen: Børne- og ungepolitik i grønlandske kommuner. Lisa Tøfting: Flere sprog - flere verdener : døves opvækst i grønland)

Børn og unges socialisering i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet (Karen Langgård: Aamma uagut taamaappugut? Er også vi sådan? : meninger i aviser om opdragelse og uddannelse i begyndelse af det 20. årh. Jonathan Motzfeldt: Uddannelse og modernisering - hvor er vi på vej hen? Jane Buus Sørensen: Atuarfitsialak - hvordan kan en skolereform, som er baseret på grønlandske kulturelle værdier sikre, at børn udover at lære noget om kulturen kan lære fundamentale universelle kundskaber? Janne Flora: Tilknytning og selvstændighed : unges fravalg af uddannelse. Jakub Christensen Medonos: Når subkultur viser tænder. Susanne Mejer: Socialisation i Østgrønland i nyere tid. Ruth Blytmann Nielsen: Er den moderne grønlandske selvopfattelse forbundet med frygt- og angstmekanismer? : en kvalitativ undersøgelse)

Opvækstvilkår, trivsel og sundhedsadfærd hos børn og unge (Gert Mulvad: Børn i Grønland, Grønland for børn. Birgit Niclasen: Sunde børn i Grønland - hvordan når vi målet? : en gennemgang af viden om børn i Grønland i den medicinske faglitteratur. Karen Marie Nathansen: Sammenhæng mellem tidlige opvækstvilkår og trivsel i skolen. Naaja Hjelholt Nathanielsen: Børns og unges kropbevidsthed. Jack Hicks: Selvmord blandt grønlandske unge i et historisk og cirkumpolart perspektiv)

Modeller og redskaber for arbejde med børn og unge (Vibeke Storm Vollerup: Refleksioner fra en sundhedsplejerske. Børn på tynd is - når omsorg og kultur virker sammen i behandlingen af Grønlands omsorgssvigtede børn / Ann Andreasen og Jean-Michel Huctin. Conni Gregersen: Indhold og metoder i det socialpædagogiske behandlingsarbejde for anbragte børn og unge. Rikke Høgh Olesen: På vej mod en grønlandsk pædagogik. Kirsten Ørgaard: Socialt belastede børn og unge - vilkår og muligheder. Kirsten Olesen: Tværfagligt samarbejde om børn og familier i den offentlige sektor


Anmeldelser (2)


1. jan. 1970

Henvender sig til politikere og embedsmænd samt fagfolk og studerende inden for området

.

Antologien består af 23 artikler skrevet af erfarne fagfolk som fx pædagoger, lærere, psykologer og læger. Kun en enkelt bidragyder er politiker. De første artikler har en politisk synsvinkel og undersøger bl.a. grønlandske kommuners børne- og ungepolitik og ser på aldersgruppens politiske socialisering. Andre artikler beskæftiger sig med udviklingen i opdragelse og uddannelse på baggrund af de store samfundsomvæltninger efter overgangen fra traditionel fangerkultur til globaliseret samfund. Dernæst undersøges aldersgruppens fysiske og psykiske sundhed. Forskellige konkrete foranstaltninger og strategier til at vende udviklingen med de mange omsorgssvigtede børn fremlægges, og et større tværfagligt samarbejde med et fælles værdigrundlag og en større politisk forpligtelse prioriteres. Antologien afsluttes med resume på engelsk

.

Der findes ingen tilsvarende dybtgående, bred og aktuel faglitteratur om emnet

.

En omfattende antologi på et højt fagligt niveau skrevet af professionelle, der kombinerer det forskningsmæssige med erfaringer på området. Giver en aktuel baggrundsviden, der er relevant for fagfolk, studerende, politikere og andre med speciel interesse for grønlandske børn og unges vilkår

.

Lektørudtalelse

Af

Jytte Kjær Schou

Jyllands-posten

Af

Lone Nørgaard

d. 11. jan. 2008


Informationer og udgaver

Bog

2007

Titel

Børn og unge i Grønland : en antologi

Udgiver

MIPIIlisimatusarfikMilik

Udgivelsesår

2007

DK5

30.1664

Længde

383 sider, illustreret

ISBN

9788791359347

Opstilling i folkebiblioteker

30.1664, Børn

Anvendt sprog

Med resumé på engelsk

Udgave

1. udgave, 1. oplag