Bøger / faglitteratur / bibliografier

Børn og unge i Danmark : velfærd og trivsel 2022


Beskrivelse


Statistisk baseret oversigt over børnebefolkningens tilstand og trivsel på forskellige livsområder med analyser af enkelte grupper af udsatte unge og undersøgelse af det børnesociale område. Undersøgelsen anvender både registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data fra en omfattende survey-undersøgelse, som i 2021 blev gennemført blandt 6.276 børn og unge.

Anmeldelser (1)


Danske kommuner

Årg. 42, nr. 2 (2011)

af

af

Per B. Christensen

Årg. 42, nr. 2 (2011)