Gå til indholdAt realisere sig selv : kritik af det omsiggribende selvbedrag


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

159 sider

Udgivet

2005

Originaludgave

2005


Beskrivelse


Om begrebet at realisere sig selv


I samme serie

Moralens oprindelse

Friedrich Nietzsche

Psykoanalysen i grundtræk

Sigmund Freud

De første græske filosoffer

Niels Henningsen (f. 1950)

Viljen til viden

Michel Foucault

Ecce Homo

Friedrich Nietzsche

Filosofi - lille filosofikum

Nigel Warburton

Kroppens fænomenologi

Maurice Merleau-Ponty

Strøtanker - og andre filosofiske tekster

Poul Martin Møller (f. 1794)

Utilitarisme

John Stuart Mill

Det gode - lille moralfilosofi

Peter Thielst

Latterens lyst

Peter Thielst

Fordømt til frihed

Jean-Paul Sartre

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Den nikomacheiske etik

Aristoteles

Den olympiske idé

Pierre de Coubertin

Meditationer

Marcus Aurelius (kejser over romerriget)

Anden afhandling om styreformen

John Locke (f. 1632)

Diskursetik

Jürgen Habermas

De senere græske filosoffer

Diogenes Laertios

Ordenes tid

Ole Fogh Kirkeby

Sprog, sandhed og logik

A. J. Ayer

Det gode

Peter Thielst

Den muntre videnskab

Friedrich Nietzsche

Gentagelsen

Søren Kierkegaard

Om vold, tænkning og moral

Hannah Arendt

Sokrates' forsvarstale

Platon

Om verdens natur

Titus Lucretius Carus

Det skønne

Peter Thielst

Om sjælen

Aristoteles

Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur - emigrantlitteraturen

Georg Brandes

Det sande

Peter Thielst

Etikerens brev

Søren Kierkegaard

Om læreren

Aurelius Augustinus

Nietzsches filosofi

Peter Thielst

Det ene

Plotin

Etikken

Aristoteles

Politik og æstetik

David Hume (f. 1711)

Principperne for den menneskelige erkendelse

George Berkeley

Det onde & Latterens lyst

Peter Thielst

Det sande, det gode og det skønne

Peter Thielst

Karneval og latterkultur

Michail Bachtin

Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren

Johann Gottlieb Fichte

Verdens evighed

Boethius de Dacia

Viden og visdom

Dorthe Jørgensen (f. 1959)

Hinsides godt og ondt

Friedrich Nietzsche

Solstaden

Tommaso Campanella

Kritik af den rene fornuft

Immanuel Kant

Endnu en historiefilosofi til menneskehedens dannelse

Johann Gottfried Herder

Galskabens historie i den klassiske periode

Michel Foucault

Livets mening - eller blot lidt sammenhæng og perspektiv

Peter Thielst

Omsorgen for sig selv

Michel Foucault

Brugen af nydelserne

Michel Foucault

Det kommunistiske manifest

Foucault

Gilles Deleuze

Retsfilosofi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

At realisere sig selv

Peter Thielst

En teori om retfærdighed

John Rawls

Afhandling om det første princip

Johannes Duns Scotus

Kritik af dømmekraften

Immanuel Kant

Teknik og videnskab som "ideologi"

Jürgen Habermas

Dialoger

Platon

Afhandling om metoden

René Descartes

Undertrykkelsen af kvinder

John Stuart Mill

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Det ene

Plotin

Afgudernes tusmørke

Friedrich Nietzsche

Et brev om tolerance

John Locke (f. 1632)

Det kommunistiske manifest

Om sjælen

Aristoteles

Om det radikale onde i den menneskelige natur

Immanuel Kant


Anmeldelser (3)


7. okt. 2005

Al den snak om at realisere sig selv og friheden vi har til at gøre dette og blive enestående personligheder, alt dette giver Thielst en ordentlig omgang i bogen her. Han starter med at beskrive, hvad han kalder lemmingesproget, hele arsenalet af moderigtige plusord, som alle lig lemminger i flok citerer og selv tror, de er dybt originale. Herefter gennemgår han fænomenet selvet (personligheden) gennem filosofihistorien fra de gamle grækere til nu set i forholdet til de andre. Med en dybtgående beskrivelse af det selvberoende Jeg, der bliver til gennem et uafladeligt sammenspil med andre, startende med moderkontakten som spædbarn og efterhånden udvikler sig gennem personens egne valg. If. Thielst var det lettere tidligere, hvor der var nogle givne rammer og traditioner, modsat nu, i sen-moderniteten, hvor vi ustandselig skal træffe valg. Vi kan så flygte ind under en autoritet (mest tidligere under Hitler m.fl.) eller totalt flyde med strømmen og lade de andre bestemme. Derfor er narcissismen en typisk lidelse i dag. Bogen er en selvstændig opfølgning af Livets mening, 2003 og er skrevet i et engageret, veloplagt sprog uden brug af fagjargon. Da den også er en præcis diagnose af vores tid, kan og bør den læses af alle, især folk, der får det som erhvervssygdom (Thielst nævner journalister, politikere og studieværter). Indhold, forord, litt. liste (mest da.), navnereg.

Lektørudtalelse

Af

Martin Hjelmborg

Kristeligt dagblad

Af

Asger Brandt

d. 7. okt. 2005

Filosofi

Af

Steen Nepper Larsen

2006, nr. 1


Informationer og udgaver

Bog

2005