Bøger / faglitteratur til børn

Argentina


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2003

af

af

Ingrid Martlev (skole)

d. 6. feb. 2003

Bogen om Argentina er endnu en i serien Et land i forandring, efter samme koncept som de øvrige bøger. På tværs vil det således være muligt at sammenligne mange lande inden for områderne: Landskab og klima, naturressourcer, miljø, befolkning og fremtiden. Hvis man gør det, er det slående så lille en forskel, der efterhånden er mellem mange vestligt orienterede lande. Bogen her har som de øvrige i serien flotte illustrative fotos, enkelte grafiske afbildninger og faktabokse, hvor forskellige argentinere kort fortæller om sig selv i forhold til det område, som kapitlet handler om. Jeg sidder tilbage med mange ubesvarede spørgsmål efter endt læsning, nok fordi et lands fremtid er vanskelig at forstå uden kendskab til historien. Men det er ikke målet med bøgerne i denne serie. Bagerst i bogen er der litteraturliste, ordliste og stikord. Den kan læses fra 5. klasse og anvendes som supplement til emne- eller projektarbejder.


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2003

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 6. feb. 2003

Dette bind i forlagets serie handler om et land der i øjeblikket oplever virkelig store forandringer, men de enorme økonomiske problemer landet er i, og den lavine af problemer på alle områder det medfører, får ikke den plads i bogen som vigtigheden og betydningen af dem bør tillægges. Jeg synes at vægtningen og prioriteringen i den forbindelse er forkert. Den økonomiske krise er nævnt på sin plads i bogen, struktureret som de øvrige bind med afsnit om fortiden, landskab og klima, naturressourcer, miljøet og befolkningen samt familieliv og erhverv, hvor der i det sidstnævnte er et par sider om den økonomiske krise. Bogens layout som øvrige bind i serien, f.eks. Japan med farvefotos, kort og figurer i farver, samt møde med "almindelige argentinere". Sprogligt er bogen på niveau med de øvrige bøger i serien, ligefremt og hverdagsagtigt. Bagest ordliste, adresse og bogliste samt stikordsregister. Kan bruges af børn fra 12 år med nævnte forbehold in mente. Forside og bagsidetekst i stil med øvrige bind i serien, er dækkende for indhold.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. okt. 2005

af

af

Ingrid Martlev

d. 14. okt. 2005

I 2003 udgav forlaget bogen Argentina i serien Et land i forandring, som kunne læses fra ca. 11 år. Den var noget lettere tilgængelig end herværende bog, som tidligst kan læses med forståelse fra 13 år. Som de øvrige bøger i serien Lande i verden er det en rigtig god og informativ bog. Selvfølgelig kan man ikke nå ned i dybden med verdens 8. største land på 60 sider, men læseren får oplysninger om de mange forskellige landskabstyper og klimaformer, der er i landet. Der oplyses om naturressourcer, befolkning og dagligdag, økonomi, miljø og fremtiden. Især gøres der meget ud af at beskrive den voksende forurening og problemer med miljøet og konsekvenserne heraf. Bogen har samme opbygning som øvrige bøger i serien. Også samme layoutkoncept: en koncentreret tekst illustreret med mange grafer og diagrammer og et væld af mindre fotografier. Alle illustrationer har uddybende tekst. Faktabokse, kaldet "indblik" i denne bog, indeholder supplerende oplysninger eller uddyber selve "brødteksten". Der er også rigtig mange små kort over Argentina, hver især illustrerende det emne, som teksten behandler. Man skal dog bladre noget rundt for at få placeret de mange stednavne, da de ikke kan findes på ét enkelt kort. Bogen kan anvendes til undervisning og opgaveskrivning, men også som almindelig oplysning om landet for interesserede uden for skoleregi.