Gå til indholdAnden afhandling om styreformen : et essay om borgerstyrets sande oprindelse, rækkevidde og formål

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 44 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

174 sider

Udgivet

1996

genre/form

politiske skrifter v, politiske skrifter


I samme serie


Moralens oprindelse

Friedrich Nietzsche

Psykoanalysen i grundtræk

Sigmund Freud

De første græske filosoffer

Niels Henningsen (f. 1950)

Viljen til viden

Michel Foucault

Ecce Homo

Friedrich Nietzsche

Filosofi - lille filosofikum

Nigel Warburton

Kroppens fænomenologi

Maurice Merleau-Ponty

Strøtanker - og andre filosofiske tekster

Utilitarisme

John Stuart Mill

Det gode - lille moralfilosofi

Peter Thielst

Latterens lyst

Peter Thielst

Fordømt til frihed

Jean-Paul Sartre

Filosofihistorie for begyndere

Den nikomacheiske etik

Aristoteles

Den olympiske idé

Pierre de Coubertin

Meditationer

Marcus Aurelius

Anden afhandling om styreformen

John Locke (f. 1632)

Diskursetik

Jürgen Habermas

De senere græske filosoffer

Ordenes tid

Ole Fogh Kirkeby

Sprog, sandhed og logik

A. J. Ayer

Det gode

Peter Thielst

Den muntre videnskab

Friedrich Nietzsche

Gentagelsen

Søren Kierkegaard

Om vold, tænkning og moral

Hannah Arendt

Sokrates' forsvarstale : Kriton

Om verdens natur

Det skønne

Peter Thielst

Om sjælen

Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur - emigrantlitteraturen

Georg Brandes

Det sande

Peter Thielst

Etikerens brev

Søren Kierkegaard

Om læreren : Om det lyksalige liv

Nietzsches filosofi

Peter Thielst

Det ene

Etikken

Aristoteles

Politik og æstetik

David Hume (f. 1711)

Principperne for den menneskelige erkendelse

Det onde & Latterens lyst

Peter Thielst

Det sande, det gode og det skønne

Peter Thielst

Karneval og latterkultur

Michail Bachtin

Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren

Johann Gottlieb Fichte

Verdens evighed : Det højeste gode : Drømme

Viden og visdom

Dorthe Jørgensen (f. 1959)

Hinsides godt og ondt

Friedrich Nietzsche

Solstaden

Tommaso Campanella

Kritik af den rene fornuft

Immanuel Kant

Endnu en historiefilosofi til menneskehedens dannelse

Johann Gottfried Herder

Galskabens historie i den klassiske periode

Michel Foucault

Livets mening - eller blot lidt sammenhæng og perspektiv

Peter Thielst

Omsorgen for sig selv

Michel Foucault

Brugen af nydelserne

Michel Foucault

Det kommunistiske manifest : Den tyske ideologi

Foucault

Gilles Deleuze

Retsfilosofi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

At realisere sig selv

Peter Thielst

En teori om retfærdighed

John Rawls

Afhandling om det første princip

Kritik af dømmekraften

Immanuel Kant

Teknik og videnskab som "ideologi"

Jürgen Habermas

Dialoger

Afhandling om metoden : Filosofiens principper (1. del)

René Descartes

Undertrykkelsen af kvinder

John Stuart Mill

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Det ene

Plotin

Afgudernes tusmørke

Friedrich Nietzsche

Et brev om tolerance

John Locke (f. 1632)

Det kommunistiske manifest : Den tyske ideologi

Om sjælen

Aristoteles

Om det radikale onde i den menneskelige natur

Immanuel Kant


Anmeldelser (4)


4. okt. 1996

Den engelske filosof John Locke (1632-1704) var en af de grundlæggende oplysningsfilosoffer. Han fastslog, at sansning ikke er noget medfødt, men noget, der nås gennem empiri. Om dette kan man læse i John Locke (1965), som indeholder en forkortet udgave af "Et essay om den menneskelige forstand". Foruden også at forholde sig til pædagogik, udviklede han teorier om statsdannelse. Denne Anden afhandling om styreformen, med undertitlen et essay om borgerstyrets sande oprindelse, rækkevidde og formål blev inspiration for den amerikanske og den franske revolution - mange passager i den amerikanske uafhængighedserklæring er taget direkte herfra - og Montesquieus magtfordelingslære, den at magten bør deles i en lovgivende, dømmende og udøvende myndighed er også taget herfra. Det er første gang man på dansk kan læse dette kildeskrift om statsteori. Locke er lidt svær at gå til, hans meninger fremstår i og for sig klart nok, men han diskuterer med sig selv i næsten hver eneste sætning, og det gør sætningerne lange og sproget meget tungt. Niels Henningsen giver en grundig introduktion til Locke i en 23 sider lang indledning

.

Lektørudtalelse

Af

Flemming Faarup

Politiken

Af

Per Michael Jespersen

d. 17. nov. 1996

Weekendavisen

Af

Peter Wivel

d. 11. okt. 1996

Kristeligt dagblad

Af

Peter Laurs Sørensen

d. 11. sep. 1997


Informationer og udgaver

Bog

1996

Titel

Anden afhandling om styreformen : et essay om borgerstyrets sande oprindelse, rækkevidde og formål

Udgiver

Det lille Forlag

Udgivelsesår

1996

DK5

32.01

Originaludgivelse

Originaludgave: 1690
Tidligere: 1. udgave. 2001

Originaltitel

The second treatise of government

Længde

174 sider

ISBN

9788790030520

Opstilling i folkebiblioteker

32.01, Locke

Udgave

2. oplag