Bøger / faglitteratur

Vold i parforhold : den indre verden hos mishandlede kvinder


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
146 sider
Udgivet
1999

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juni 1999

af

af

Anny Skov Madsen

d. 8. juni 1999

Mange kvinder, der lever i destruktive parforhod, har ofte svært ved at bryde op. De er bundet af en række uløste problemer til manden: skyld, had, aggressivitet. Selv om der findes en række muligheder for hjælp til kvinderne, er der også brug for psykologisk hjælp for at bryde det negative mønster. Den svenske psykolog og psykoterapeut har i over 10 år beskæftiget sig med kvinder, der har været udsat for fysisk, seksuel og psykisk vold, og hun redegør for de psykologiske mekanismer, som ligger bag kvindernes uhensigtsmæssige adfærd. En adfærd, som ofte bunder i dårlige, nære relationer i deres egen barndom. Det er en velskrevet, lettilgængelig introduktion, som via konkrete eksempler viser, at det kan lade sige gøre ved hjælp af en psykologisk indsats at opnå indre frigørelse. Det er altså ikke nok, at samfundet hjælper med krisecentre, børn og bolig. Der skal ifølge forfatterens erfaring også kobles hjælp til forandring af kvindernes indre liv. Bogen vil være en værdifuld hjælp for både de professionelle og mange frivillige hjælpere, der arbejder med voldsramte kvinder. I bogen Når filmen knækker (1995) beskrives et dansk projekt, som går på en helhedsorienteret indsats over for den voldsramte familie. Litt.liste.


Information

d. 15. juni 1999

af

af

Pia Fris Jensen

d. 15. juni 1999