Bøger / faglitteratur / lærebøger

Virksomheds-økonomi


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
289 sider: ill.
Udgivet
2003
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for merkonomuddannelse, for teknonomuddannelse

Indhold

Indholdsfortegnelse: Indledning (Fagets formål og mål ; Økonomistyring ; Bogens disponering) ; Årsrapport (Årsregnskabets formål ; Resultatopgørelse ; Balancen ; Årsregnskabslovens regnskabsklasser ; Årsrapportens forudsætninger ; Årsraportens indhold ; Andre regnskab ; Bidragsregnskab) ; Regnskabsanalyse (Analysegrundlag for handelsvirksomhedens OASEN A/S ; Analyse af rentabilitet ; Analyse af indtjeningsevne ; Analyse af likviditet ; Analyse af soliditet) ; Virksomhedens markedssituation (Udbud og efterspørgsel ; Efterspørgselsdeterminanter ; Afsætningsbegrebet ; Et produkts livsforløb ; Afsætningsmæssige sammenhænge ; Afsætningens handlingsparametre ; Konkurrenceformer) ; Virksomhedens omkostningssituation (Mere om omkostningsbegrebet ; Kapacitetsomkostninger ; Variable omkostninger ; Samlede omkostninger ; Differensomkostninger og grænseomkostninger ; Sammenfatning ; Omkostningsstruktur ; Omkostningsarter ; Offersynspunktet) ; Valg af afsætningsalternativ (Optimering ; Prisdifferentiering ; Bidrags- og fordelingskalkulation ; Retrograd kalkulation) ; Investering (Investeringsbegrebet ; Tidsfaktorens betydning ; Investeringsalternativets data ; Investeringskalkulen ; Investeringsvalget) ; Kapitalbehov (Begrebet kapitalbehov ; Anlægskapitalbehov ; Driftskapitalbehov ; Samlet eksempel) ; Finansiering (Finansieringsbegrebet ; Finansieringsformer ; Egenkapital ; Fremmedkapital) ; Budgettering (Budgetbegrebet ; Budgetteringens formål ; Budgetarbejdets tilrettelæggelse ; Budgetproceduren ; Eksemplet engroshandelsvirksomheden DANA ; Eksempel fra en nystartet virksomhed ; Budgetkontrol ; Rullende budgettering) ; Appendiks A : Koordinatsystemet ; Appendiks B : Rentesregning ; Appendiks C : Vejledende fagplan