Bøger / faglitteratur

Vilkår og udfordringer i det flerkulturelle samfund


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
43 sider
Udgivet
2014
Ophav

Indhold

Udviklingen i befolkningssammensætningen i Danmark ; Kultur og etnicitet i dagens samfund ; Stereotypier, stigmatisering og diskrimination ; Eksempler på udviklingen i indvandreres bosætning og forsørgelse ; Børn og deres minoritetsetniske familiers samfundsmæssige situation ; Forskellige syn på barndom og børns kompetencer ; Sprogets betydning ; Majoriteten og minoritetens integrationsstrategier ; Udfordringer for unge piger med minoritetsetnisk baggrund