Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Viden om vand : en lærebog om vand alle vegne


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
176 sider: ill. i farver
Udgivet
2005
Genre og form
undervisningsmaterialer
Målgruppe
Beregnet til undervisning i gymnasiet, hf og htx, for gymnasiet, for hf, for htx
Undervisning
til skolebrug

Beskrivelse


Der er vand i alt! Bogen er opbygget "efter størrelse", og starter med det mindste (atomer og molekyler) og slutter med det største af alt (verdensrummet). På den måde bevæger vi os gennem naturvidenskaberne fra fysik og kemi, biologi og medicin, geologi, geofysik og økologi til astronomi. Et indledende kapitel om beskrivelser af vand gennem historien og et afsluttende om vands centrale rolle i myter og religion sætter emnet i perspektiv.

Indhold

Helge Kragh: Vand i videnskabshistorien. Vands fysiske og kemiske egenskaber / Birgit Schiøtt og Søren Rud Keiding. Tom Vindbæk Madsen: Vand i planter. Vand i mennesket / Sebastian Frische og Søren Nielsen. Vand på jorden / Steen Christensen og Keld Rømer Rasmussen. Niels Tvis Knudsen: Vand i fast form på Jorden. Katherine Richardson: Oceaner af vand. Charlotte Autzen: Vand i atmosfæren. Per Nørnberg: Vand i rummet og på Mars. Hans Jørgen Lundager Jensen: Vand som tema i religioner og mytologi


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. aug. 2005

af

af

Søren Brunbech

d. 4. aug. 2005

En lærebog til brug for undervisningen i det naturvidenskabelige grundforløb, der i den nye gymnasiereform skal give eleverne en koordineret introduktion til de fire naturvidenskabelige fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi og deres grundlæggende arbejdsmetode. Den er blevet til i et samarbejde mellem forskere på Århus Universitet og gymnasielærere på Risskov Amtsgymnasium. Temaet vand er valgt fordi det spiller en afgørende rolle for livets opståen og opretholdelse og dermed indgår i alle de naturvidenskabelige fag. De ti kapitler bevæger sig fra det små til det store. Fra vand i planter og mennesker til vand i oceanet, atmosfæren og rummet. Desuden kapitler om vand i videnskabshistorien og i religion og mytologi. I de enkelte kapitler får læseren et indblik i teoretiske problemstillinger og arbejdsmetoder i de forskellige naturvidenskabelige discipliner. De mange illustrationer, i form af fotos, grafer, faktabokse og farvetegninger af et lidt humoristisk tilsnit, understøtter teksten. Til bogen er der knyttet en hjemmeside hvor der p.t. beskrives en række eksperimenter der relaterer sig til de enkelte kapitler. Både i indhold og tilrettelæggelse sigter bogen direkte mod introduktionsforløbet i gymnasiet, men de relativt letforståelige introduktioner til forskellige forskningsområder hvor vand indgår, vil naturligvis også kunne læses af andre interesserede.


Gymnasieskolen

Årg. 89, nr. 4 (2006)

af

af

Børge Riis Larsen

Årg. 89, nr. 4 (2006)