Bøger / faglitteratur / lærebøger

Værdiskabende logistik i supply chain management


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
253 sider: ill.
Udgivet
2010
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for økonomiuddannelse

Beskrivelse


Indføring i logistik og supply chain management. Samt eksemplificering af teorien gennem modeller og fire længere cases, i hvilke læseren præsenteres for danske virksomheders forskellige logistik- og supply chain management-løsninger.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Introduktion til logistik og supply chain management (Hvad er logistik og SCM? ; Hvordan analyseres logistik? ; Logistikkens samspil med virksomhedens samspil med virksomhedens øvrige funktioner ; Hvordan måles ændringer i virksomhedens logistiksystem? - Introduktion til logistisk effektivitet) ; Logistik med kunden i fokus (Kundeværdi ; Order winner, order qualifiers og less important factors ; Leveringsservice ; Differentieret leveringsservice ; Serviceopfattelse ; Forandringer af serviceniveauet ; Kundefastholdelse) ; Logistisk effektivitet gennem omkostningsstyring (Omkostnings- og ressourcestyring ; Værditilvækst og omkostninger ; Logistiske omkostningskategorier ; Omkostningsstruktur) ; Virksomhedens logistiske strategi (Strategi-drivere ; Make or bay - overvejelser omkring outsourcing ; Betydning for logistisk effektivitet) ; Supply chain management (Hvad er supply chain management? ; Typer af forsyningskæder - Kundeorienterede versus omkostningsdrevne ; Gennemsigtighed og integration ; Piskesmældseffekten ; Tendenser i SCM - demand chain management ; Betydning for logistisk effektivitet) ; Upstream forsyningskædestyring (Styringsprincippet fordisme ; Styringsprincippet Lean ; Styringsprincippet agility ; Logistiske styringskoncepter ; P-tid og D-tid i forsyningskæden ; Styringsværktøjer i puch-drevne forsyningskæder ; Styringsværktøjer i pull-drevne forsyningskæder ; Betydning for logistisk effektivitet) ; Indkøb (Indkøbsfunktionens roller ; Indkøbsfunktionens operationelle opgaver ; Relationstyper i forsyningskæden ; Multiple sourcing eller single sourcing ; SRM - styring af leverandørportefølje ; Totalomkostninger ; Outsourcing af indkøb og lager ; Betydning for logistisk effektivitet) ; Downstream-forsyningskædestyring (Direkte og indirekte distribution ; Lagerstyring ; Transport ; Outsourcing af distributionsstyring ; Differentieret distributionsstyring ; Betydning for logistisk effektivitet) ; Menneskelige ressourcer (Ekstern servicekvalitet ; Intern servicekvalitet ; Omkostninger til intern servicekvalitet ; Understøttelse af strategi gennem menneskelige ressourcer ; Betydning for effektivitet) ; Virksomhedens sociale ansvar (Reaktiv og proaktiv adfærd ; CSR - virksomhedens sociale ansvar ; Miljøledelse i forsyningskæden ; Reverse logistics ; Hvordan styres miljøledelse med SCM?) ; Informationsstyring og -måling i forsyningskæden (Informationsstyring i virksomheden ; Informationsstyring i forsyningskæden ; Måling i virksomheden og forsyningskæden ; Betydning for logistisk effektivitet)