Gå til indholdUdviklingspsykologiske teorier : en introduktion

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 117 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

311 sider, illustreret, 23 cm

Udgivet

1986

genre/form

undervisnings-materiale 62b


Indhold


Indhold: Birte Wedel-Brandt: Om udviklingsbegrebet. Ann Joy Jonassen: Sigmund Freuds psykoanalytiske teori / af Ann Joy Jonassen og Suzanne Ringsted. Espen Jerlang: Erik Homburger Eriksons psykoanalytiske teori

Adfærdspsykologisk teori

Jean Piagets teori om erkendelsen. Sonja Egeberg: Peter Brückner og Alfred Lorenzers kritiske teori. John Halse: Abraham Maslow og den humanistiske psykologi. Espen Jerlang: Den kulturhistoriske skole / af Espen Jerlang og Suzanne Ringsted


I samme serie


Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Iagttagelser af børn. B

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation

Børn, virksomhed, udvikling

Stig Broström


Anmeldelser (10)


1. jan. 1970

Antologien henvender sig primært til studerende på pædagog- og lærerseminarierne samt tilgrænsende studier, men er ikke utilgængelig for andre seriøst interesserede

.

Forfatterne er alle cand.psych., og flere af dem er seminarielektorer med stor undervisningserfaring. Bogen beskriver de væsentligste psykologiske skoler, der har haft betydning for den moderne udviklingspsykologi, lige fra Sigmund Freud til Daniel Stern. Forfatterne udtrykker sig i et rimeligt lettilgængeligt sprog trods brugen af relevant fagterminologi, og der er en grundig ordforklaring bagest. Et indledende kapitel behandler udviklingsbegrebet generelt, de forskellige udviklingsopfattelser og videnskabelige metoder. En fælles grundstruktur i de efterfølgende kapitler med en biografisk præsentation, en gennemgang af teoriens grundtanker, dens eventuelle indflydelse på pædagogik og terapi efterfulgt af en kritisk vurdering sikrer overskueligheden. Hvert kapitel kan læses selvstændigt, og en fyldig litteraturliste gør det muligt at gå i dybden

.

Denne 4. udg. er udvidet med et kapitel om Bowlby og hans tilknytningsteori og et lidt mindre afsnit om Frankl og hans logoterapi og er en oplagt anskaffelse. De øvrige ændringer er ikke så omfattende, at man omgående behøver at kassere 3. udg

.

En overskuelig og repræsentativ gennemgang af de mest betydningsfulde psykologiske udviklingsteorier suppleret med en kritisk vurdering, især henvendt til studerende på flere af de mellemlange uddannelser

.

Lektørudtalelse

Af

Jytte Kjær Schou

Socialpædagogen

Af

Lone Marie Pedersen

Årg. 65, nr. 3 (2008)

Undervisere.dk

Af

Niels Peter Agger

Årg. 2, apr. (2008)

Sygeplejersken

Af

Hanne Lindhardt

Årg. 108, nr. 17 (2008)

Sygeplejersken

Af

Eva Bente Handest

årg 86, nr 49 (1986)

Ergoterapeuten

Af

Ea Lethin Vedel

Årg. 61, nr. 18 (2000)

Socialrådgiveren

Af

Flemming Ludvigsen

Årg. 51, nr. 17 (1989)

Specialpædagogik

Af

Ulla Clausen

Årg. 19, nr. 5 (1999)

Folkeskolen

Af

Ole-Peter Petersen

Årg. 107, nr. 13 (1990)

Dansk pædagogisk tidsskrift

Af

Siggi Kaldan

2008, nr. 3


Informationer og udgaver

Bog

2008

Titel

Udviklingspsykologiske teorier : en introduktion

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2008

DK5

13.09, 13.4

Originaludgivelse

Tidligere: 3. udgave. 1999

Længde

491 sider, illustreret

ISBN

9788741251547

Opstilling i folkebiblioteker

13.09, Udviklingspsykologiske

Udgave

4. udgave

Bog

1999

Titel

Udviklingspsykologiske teorier

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

1999

DK5

13.09, 13.4

Originaludgivelse

Tidligere: 3. udgave. 1999. (7.-8. oplag: 439 sider. - 1.-5. oplag: Kbh. : Gyldendal. 440 sider) - 2. udgave. Kbh. : Munksgaard, 1988. 363 sider

Længde

436 sider, illustreret

ISBN

9788741202860

Opstilling i folkebiblioteker

13.09, Udviklingspsykologiske

Udgave

3. udgave, billedredaktør: Vibeke Sommer, 11. oplag

Bog

1988

Titel

Udviklingspsykologiske teorier : en introduktion

Udgiver

Munksgaard

Udgivelsesår

1988

DK5

13.09, 13.4

Originaludgivelse

Tidligere: 2. udgave. 1988. - 1. udgave. 1986. 311 sider

Længde

363 sider, illustreret

ISBN

8716101030

Opstilling i folkebiblioteker

13.09, Udviklingspsykologiske

Udgave

2. udgave, billedredaktør: Vibeke Sommer, 16. oplag

Bog

1986

Titel

Udviklingspsykologiske teorier : en introduktion

Udgiver

Munksgaard

Udgivelsesår

1986

DK5

13.09, 13.4

Originaludgivelse

Tidligere: 1. udgave. 1986

Længde

311 sider, illustreret, 23 cm

ISBN

8716065611

Opstilling i folkebiblioteker

13.09, Udviklingspsykologiske

Udgave

1. udgave, 4. oplag

Bog

Titel

Udviklingspsykologiske teorier

Udgiver

Gyldendal

Længde

440 sider

ISBN

8700416762

Opstilling i folkebiblioteker

, Udviklingspsykologiske

Udgave

3.udgave, 2.oplag