Bøger / faglitteratur / undervisnings-materiale

Udviklingspsykologiske teorier : en introduktion


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
491 sider: ill.
Udgivet
2008
Ophav
Genre og form
undervisnings-materiale, 62b
Undervisning
til læreren

Beskrivelse


abstract (med egne ord).

Indhold

  • Om udviklingsbegrebet / Birte Wedel-Brandt

  • Daniel Sterns teori om udvikling / Birte Wedel-Brandt

  • Sigmund Freuds psykoanalytiske teori / af Ann Joy Jonassen og Suzanne Ringsted

  • Erik Homburger Eriksons psykoanalytiske ego-teori / Espen Jerlang

  • Margaret Mahlers psykoanalytiske objektrelationsteori / Espen Jerlang

  • Adfærdspsykologisk teori / Espen Jerlang

  • Jean Piagets teori om erkendelsen / Espen Jerlang

  • Wilhelm Reichs, Peter Brückners og Alfred Lorenzers kritiske teorier / af Ann Joy Jonassen og Sonja Egeberg

  • Abraham Maslow og den humanistiske psykologi / John Halse

  • Vygotskij, Leontjew, Elkonin / af Espen Jerlang og Suzanne Ringsted


I samme serie


Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Jytte Kjær Schou

2008

Antologien henvender sig primært til studerende på pædagog- og lærerseminarierne samt tilgrænsende studier, men er ikke utilgængelig for andre seriøst interesserede.

Forfatterne er alle cand.psych., og flere af dem er seminarielektorer med stor undervisningserfaring. Bogen beskriver de væsentligste psykologiske skoler, der har haft betydning for den moderne udviklingspsykologi, lige fra Sigmund Freud til Daniel Stern. Forfatterne udtrykker sig i et rimeligt lettilgængeligt sprog trods brugen af relevant fagterminologi, og der er en grundig ordforklaring bagest. Et indledende kapitel behandler udviklingsbegrebet generelt, de forskellige udviklingsopfattelser og videnskabelige metoder. En fælles grundstruktur i de efterfølgende kapitler med en biografisk præsentation, en gennemgang af teoriens grundtanker, dens eventuelle indflydelse på pædagogik og terapi efterfulgt af en kritisk vurdering sikrer overskueligheden. Hvert kapitel kan læses selvstændigt, og en fyldig litteraturliste gør det muligt at gå i dybden.

Denne 4. udg. er udvidet med et kapitel om Bowlby og hans tilknytningsteori og et lidt mindre afsnit om Frankl og hans logoterapi og er en oplagt anskaffelse. De øvrige ændringer er ikke så omfattende, at man omgående behøver at kassere 3. udg.

En overskuelig og repræsentativ gennemgang af de mest betydningsfulde psykologiske udviklingsteorier suppleret med en kritisk vurdering, især henvendt til studerende på flere af de mellemlange uddannelser.


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 17 (2008)

af

af

Hanne Lindhardt

Årg. 108, nr. 17 (2008)


Socialpædagogen

Årg. 65, nr. 3 (2008)

af

af

Lone Marie Pedersen

Årg. 65, nr. 3 (2008)


Undervisere.dk

Årg. 2, apr. (2008)

af

af

Niels Peter Agger

Årg. 2, apr. (2008)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2008, nr. 3

af

af

Siggi Kaldan

2008, nr. 3


Folkeskolen

Årg. 107, nr. 13 (1990)

af

af

Ole-Peter Petersen

Årg. 107, nr. 13 (1990)


Socialrådgiveren

Årg. 51, nr. 17 (1989)

af

af

Flemming Ludvigsen

Årg. 51, nr. 17 (1989)


Specialpædagogik

Årg. 19, nr. 5 (1999)

af

af

Ulla Clausen

Årg. 19, nr. 5 (1999)


Ergoterapeuten

Årg. 61, nr. 18 (2000)

af

af

Ea Lethin Vedel

Årg. 61, nr. 18 (2000)


Sygeplejersken

årg 86, nr 49 (1986)

af

af

Eva Bente Handest

årg 86, nr 49 (1986)