Gå til indholdUdsatte børn og unge : en grundbog

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 70 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

399 sider

Udgivet

2015

Bidrag

Torsten Erlandsen m. fl. (redaktør)

genre/form

undervisningsmaterialer


Indhold


Indhold: Teoretiske perspektiver på udsathed (Grundlæggende videnskabelige perspektiver på udsathed blandt børn og unge / Torsten Erlandsen et al. Børnefattigdom / Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Morten Ejrnæs: Risiko, risikofaktorer og resiliens. Evidensbaserede koncepters betydning / Karen Kildedal og Hanne Kathrine Krogstrup. Niels Rosendal Jensen: Udsathed og social arv. Susan Tetler: In- og eksklusion - når udfordrede børn og unge udfordrer skolen. Üseyir Tireli: Etnicitet og udsathed. Anna Kathrine Frørup: Udsat eller sat ud? Hvordan taler vi om "udsatte børn og unge"? Christian Sandbjerg Hansen: Forebyggelse - empiriske eksempler og teoretiske perspektiver)

Tematiske perspektiver på udsathed (Mette Skovgaard Væver: Tilknytningsvanskeligheder og udsathed i spæd- og småbarnsalderen. Henrik Skovlund: Identitetens betydning for tilbagefaldsproblematikker hos udsatte unge. Tine Basse Fisker: Diagnoser og udsatte børn. Mette Blauenfeldt: Børn i traumeramte flygtningefamilier. Simon Nørby: Glæde, interesse og håb - om potentialet i at føle sig godt tilpas i en udsat situation. Louise Bøttcher: Udsathed og handicap. Udsatte unge og kriminalitet / Maria Bislev og Kim Møller. Søren Hertz: Social uorden bliver gjort til individuel uorden)

Indsatser for udsatte børn og unge (Torsten Erlandsen: Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Kirsten Elisa Petersen: Udsatte børn i vuggestue og børnehave. Søren Langager: En svag karakter - udsathedsproblematikken i skolen. Janne Hedegaard Hansen: Uddannelse som vejen til inklusion. Ole Steen Kristensen: En barndom præget af transitioner - børn og unge anbragt uden for eget hjem. Lars Ladefoged: Udsatte børn og unge i familiepleje. Tea Torbenfeldt Bengtsson: De sikrede døgninstitutioner. Jørn Nielsen: Børnefællesskaber som del af noget større - og som et svar på individorienterede løsninger)

Børns og unges egne pespektiver på udsathed (Helle Schjellerup Nielsen: "Undskyld, har du slet ikke hørt, hvad jeg sagde?" - anbragte børns oplevelser af udsathed. Charlotte Palludan: Når forældre skilles, forandres søskendes relationer. Laura Giliam: Dobbelt udsathed - når etniske minoritetsdrenge bliver skolens ballademagere. Kathrine Vitus: "Dårlige blikke" og social foragt - affektive praksisser i unges udsathed. Ditte Andersen "Så mange, der mødes for at snakke om dig og din fremtid" - unges oplevelse af netværksmøder)


Anmeldelser (2)


Socialpædagogen

Af

Tina Løvbom Petersen

Årg. 72, nr. 17 (2015)

Fagbladet folkeskolen online

Af

Flemming Platz

d. 18. aug. 2015


Informationer og udgaver

Bog

2015

Titel

Udsatte børn og unge : en grundbog

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2015

DK5

38.5

Længde

399 sider

ISBN

9788741259840

Opstilling i folkebiblioteker

38.5, Udsatte

Udgave

1. udgave