Bøger / faglitteratur

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
212 sider
Udgivet
2023
Ophav
Målgruppe
for sundhedspersonale, for sundhedsfaglig uddannelse

Beskrivelse


Om samarbejdet på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen for at sikre gode, sammenhængende forløb for patienter og pårørende.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Introduktion (Hverdagens samarbejde ; Udfordringer og vilkår ; Den professionelle kontekst ; Opbygning og formidling ; Bogens kapitler) ; Teoretisk forståelse (Tværvidenskabelig tilgang ; Analytisk optik ; Institutionel kontekst ; Kompleksitet og distance ; Magt ; Rationaler og normer ; En kamp om fremtidens sundhedsvæsen) ; Tværprofessionelt samarbejde - én løsning på mange udfordringer? (Problemløsning ; Patientcentrering ; Professionalisering ; Systemoptimering ; En politisk formet praksis ; Mere kvalitet, færre penge) ; Hvad er tværprofessionelt samarbejde? (Nyt fænomen eller business as usual? ; Et paradigmeskift? ; Hvem er de tværprofessionelle? ; Virker tværprofessionelt samarbejde - og er der evidens for det? ; Hvor er magten? ; Normative teorier ; Hverdagsforståelser af tværprofessionelt samarbejde ; På vej mod en ny forståelse) ; Professionskampe (Individualiseret kompetence ; At være (tvær)professionel ; Det biomedicinske udgangspunkt ; Professionsidentitet ; Professionel in- og eksklusion ; Professionskonflikter ; Lægeudfordringen ; Stereotype forestillinger om "de andre" ; Særlige vilkår for samarbejde ; Sangkoret som samarbejdsmetafor ; På tvær af sektorgrænser ; Udfordrede professioner) ; Kompleks kommunikation (Fundament for samarbejde ; Mundtlig kommunikation ; Skriftlig kommunikation ; Teknik og psykologisk kompetence ; Behov for et tredje perspektiv ; Sikker kommunikation ; Forhandlinger af fagligt ansvar ; Det faste team) ; Det optimerende sundhedsvæsen (Organisatoriske overgange og barrierer ; Styring ; Faglig kvalitetsudvikling ; Evidensbasering ; Effekten af økonomisk styring) ; Kririsk refleksion (Tværprofessionelt samarbejde - en realitet ; Dilemmafyldt praksis ; Refleksive praktikere - før og nu ; Kritisk refleksion - hvordan? ; Blik for magt og forandring ; Ikke en opskrift ; Uddannelse til tværprofessionalitet ; Formaliserede kompetencer ; Et bæredygtigt sundhedsvæsen)


Anmeldelser (2)