Gå til indholdTrylleord - fremmede og danske


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

157 sider: ill.

Udgivet

2016

Originaludgave

1922


Beskrivelse


Trylleord er magiske ord, der bruges til at kaste trolddom eller beskytte mod dæmoner og onde kræfter. Der fortælles om anvendelsen af magiske formler i oldtid og middelalder med vægt på hedenskabet i Norden. Til slut et udvalg af danske trylleord


I samme serie

Fra Dansk Folkemindesamling. I. Meddelelser og Spörsmål

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 1 : Meddelelser og spørgsmål

Fra Dansk Folkemindesamling

Fra Dansk Folkemindesamling

Livet i Klokkergaarden

F. L. Grundtvig

Livet i Klokkergaarden

Fr. L. Grundtvig

Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk bondeliv efter Lars Rasmussens skildring

Frederik Lange Grundtvig

Loke i nyere folkeoverlevering

Axel Olrik

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 2 : Meddelelser og Optegnelser

Hjalmar Thuren

Fra Dansk folkemindesamling. 2-3

Hjalmar Thuren

Fra Dansk Folkemindesamling. II. Meddelelser og Optegnelser

Fra Dansk Folkemindesamling

Bjærgtagen

H. F. Feilberg

Bjælgtagen

H. F. Feilberg

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 3 : Meddelelser og optegnelser

Fra Dansk Folkemindesamling 3

Hjalmar Thuren

Fra Dansk Folkemindesamling III

Dansk Folkekarakter

Thorkild Gravlund

Dansk Folkekarakter. Bind 1 : Sjællændere og Jyder

Thorkild Gravlund

Danske ordsprog især fra Thy

Søren Ditlevsen

Dansk Fiskerliv. Daglig Dont, Tro og Tænkemaade. Optegnelser af Foreningen Danmarks Folkeminder. Furboerne

Hans Kyrre

Furboerne

Hans Kyrre

Sjæletro

H. F. Feilberg

Sæd og Skik i Ommersyssel

N. P. Bjerregaard

Minder fra Erritsø. Meddelte af R. A. Ussing

Henrik Ussing

Minder fra Erritsø

R. A. Ussing

Minder fra Erritsø

Fra Sydsjælland

J. Olsen

Fra Sydsjælland. Barndomsminder fra Bakkebølle ved Vordingborg

J Olsen

Den nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog

Joachim Junge

Den nordsjellandske Landalmue Characteer, Skikke, Meninger og Sprog, med en nordsjellandsk Ordbog

J Junge

Dansk Folkekarakter. Bind 2 : Fynboer

Thorkild Gravlund

Dansk Folkekarakter - Fynboer

Breve fra en dansk Folkemindesamler

Hans Ellekilde

Breve fra en dansk Folkemindesamler

Peder Kristian Madssen

Breve fra en dansk folkemindesamler (Peder Kristian Madssen)

Hans Ellekilde

Festskrift til Evald Tang Kristensen paa hans Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler den 31. December 1917

Festskrift til Evald Tang Kristensen paa hans Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler den 31. December 1917

Troldesagn og dunkel Tale

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 4 : Festskrift til Evald Tang Kristensen på hans halvtredsårsdag som folkemindesamler den 31. december 1917

Nogle samsøske folkemelodier

H Grüner Nielsen

Nissens historie

H. F. Feilberg

Sæd og skik i Omnersyssel

N. P. Bjerregaard

Sæd og skik i Ommersyssel

N. P. Bjerregaard

Fortællinger om gammelt sjællandsk bondeliv

Ingvor Ingvorsen

Fortællinger om gammelt sjællandsk Bondeliv, ved Henrik Ussing

Ingvor Ingvorsen

Udvalgte sønderjydske Folkesagn

F. Ohrt

Folkelig vals

H. Grüner Nielsen

Folkelig dans

H Grüner Nielsen

Folkelig vals, Sønderhoningdans, fannikedans, manøsk brudedans, vip, sæt over, jysk polonæse, springfort, svejtrit

H Grüner Nielsen

Ingvor Ingvorsens Fortællinger om Gammelt Sjællands Bondeliv

Henrik Ussing

Nogle Grundsætninger for Sagnforskning

Axel Olrik

Ved Halleby Aa

Karoline Graves

Ved Halleby Å

Karoline Graves

Ved Halleby Aa. Optegnelser af Karoline Graves

Trylleord - fremmede og danske

F. Ohrt

Fra Hedeboegnen

Marie Christophersen

Fejekost

Erik Pontoppidan

Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne og her for Dagen bragte Levninger af saavel Hedenskab som Papisme, 1736. Overs. og forsynet med Indledning af Jorgen Olrik

Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne... Levninger af saavel Hedenskab som Papisme

Erik Pontoppidan

Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne og her for Dagen bragte Levninger af saavel Hedenskab som Papisme 1736

Erik Pontoppidan

Evald Tang Kristensens Æresbog

Evald Tang Kristensens Æresbog

Evald Tang Kristensens Æresbog

Læsøfolk i gamle Dage

H. Grüner Nielsen

Peder Palladius' Visitatsbog

Lis Jacobsen

Danske bøndergaarde

H. Zangenberg

Danske Bøndergaarde. Grundplaner og Konstruktioner

H Zangenberg

Aarets og Livets Højtider

Henrik Ussing

Aaret og Livets Højtider

Henrik Ussing

Danmarks Helligkilder

August F. Sohmidt

Danmarks Helligkilder

August F. Schmidt

Danmarks Helligkilder

August F. Schmidt (f. 1899)

Folkedragter i Nordvestsjælland, deres forhold til folkedragterne i det øvrige Sjælland og til de skiftende moder

J. S. Møller (f. 1865)

Folkedragter i Nordvestsjælland, deres Forhold til Folkedragterne i det øvrige Sjælland og til de skiftende Moder

J.S. Møller

Vore danske Folkeæventyr

Vore danske Folkeæventyr. 1. Udvalg, Mytiske Æventyr med mandlig Helt

Hans Ellekilde

Vore danske Folkeæventyr. I. Mytiske Æventyr med mandlig Helt

Hans Ellekilde

Vore danske Folkeeventyr

Hans Ellekilde

Vore danske Folkeæventyr

Hans Ellekilde

Det gamle Harboøre

Karen Thuborg

Amagerdragter

Elna Mygdal

Amagerdragter. Vævninger og Syninger. Résumé paa Tysk

Elna Mygdal

Danmarks sangleje

S. Tvermose Thyregod

Danmarks Sanglege

Danmarks sanglege

S. Tvermose Thyregod

Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen

August F. Schmidt

Danmarks kæmpesten i folkeoverloveringen

August F. Schmidt

Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen

August F. Schmidt (f. 1899)

Danmarks Kæmpesten i Folkelevering

August F. Schmidt

Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar

Hans Ellekilde

Højby Sogns Folkesagn

Hans Ellekilde

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 5 : Foreningen Danmarks folkeminder igennem 25 aar

Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar

Hans Ellekilde

Mellem sydfynske Sunde - Hverdag og Højtid -

Henrik Ussing

Mellem sydfynske Sunde - Hverdag og Højtid. Paa Grundlag af Optegnelser fra Thorvald Hansen

Henrik Ussing

Skovlovringer

H. P. Hansen (f. 1879)

Skovlovringer. Folkeminder fra Silkeborgs Vesteregn. Efter Optegnelser af Sognefoged J. Jensen og andre

H. P. Hansen

Folketro og Festskik, særlig fra Fyn (1734)

Jacob Bircherod

Folketro og Festskik særlig fra Fyn

Jacob Bircherod


Informationer og udgaver

Bog

2016

Bog

1922