Bøger / faglitteratur / analyser

Tre jyske tenorer : om Johannes V. Jensens, Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens lyrik


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
243 sider
Udgivet
2008
Genre og form
analyser, litteraturanalyser

Beskrivelse


Analyser af de lyriske hovedværker: Johannes V. Jensens "Digte", Jeppe Aakjærs "Rugens sange og andre digte" og Thøger Larsens "Jord", "Dagene" og "Det fjerne" samt artikler om perioden med udblik til strømninger i samtiden.

Indhold

Anne-Marie Mai: Litteraturhistoriske skæbner - om Jensen, Aakjær og Larsen i litteraturhistorieskrivningen. Lars Handesten: Prototyper - Johannes V. Jensens Digte (1906). Jørgen Dines Johansen: Det modernes skryden - om Johannes V. Jensens Digte (1906). Anders Thyrring Andersen: Da Gud og du var i mit Nu : interferens og transcendens i Johannes V. Jensens digte. Aage Jørgensen: Jensen og Aakjær. Jens Smærup Sørensen: Da alt gik naturligt til : en historie om Jeppe Aakjær og Rugens Sange : om erindring og tidernes gangarter : om digtning og landbrug og andre kunstigheder. Johs. Nørregaard Frandsen: Minder gør ikke sagen klar : vitalisme og religiøsitet i Jeppe Aakjærs Rugens Sange og andre Digte. Lotte Thyrring Andersen: Jeg, nu og evighed : Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens digtning. Bo Hakon Jørgensen: Og nøgne Piger ved hver en Strand - om Thøger Larsens tre digtsamlinger Jord (1904), Dagene (1905) og Det fjerne (1907). Knud Sørensen: Thøger Larsen i vinkelspejlet. Knud Erik Pedersen: Samkvem med Johs. V. Jensen, Jeppe Aakjær og Thøger Larsen. Klaus Høeck: Til Jeppe Aakjær og Thøger Larsen. Peter E. Nissen: "Skønne sange på den danske røst" - Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Thøger Larsen og Højskolesangbogen. Erland Porsmose: Danmarks Stemme: De jyske forfattere og fynbomalerne


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Torben Wendelboe

2008

Værket henvender sig til alle med seriøs interesse for dansk litteratur- og navnlig lyrikhistorie.

Værket med den muntre titel er primært et resultat af et seminar på Syddansk Universitet 2006 om Johannes V. Jensens, Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens lyrik i hundredåret for udgivelsen af Jensens Digte og Aakjærs Rugens sange og andre digte. Værket er med Anne Marie Mais ord fra kapitlet "Litteraturhistoriske skæbner" sat i verden for at råde bod på, at: "Mens forfatterskabsforskningen undersøger moderne træk hos de tre tenorer og tegner et nuanceret billede, fortsætter litteraturhistorieskrivningen med at traske i vante spor og skaber dermed ikke den formidling af forfatterskaberne til nye læsere, som forfatterskabsstudierne lægger op til". Det er et meget stærkt hold af forskere, der her er samlet, og bogen byder på mange væsentlige kapitler med indsigt og vinkler, der stærkt støtter udgivelsens hensigt. Sammen med disse står så også indlæg fra forfattere som Jens Smærup Sørensen og Knud Pedersen om den betydning, tenorerne har haft for dem. Det runder godt af i en væsentlig udgivelse om tre centrale figurer i den 20. århundredes danske lyrik. Noter og litteraturhenvisninger ved hvert kapitel.

Værket udgives i den fortjenstfulde serie Nye historier om dansk litteratur og kan anvendes som de tidligere, men indgår ved sit sigte bredt i dansk litteraturhistorieskrivning og -forskning.

Et generelt meget veloplagt, velfunderet og velskrevet værk, der ved at fastholde og uddybe pointer fra den forfatterskabsforskning, som flere af bidragyderne er centrale i, er et meget nyttigt supplement og alternativ til den gængse litteraturhistorie.


Kristeligt dagblad

d. 1. mar. 2008

af

af

Anders Juhl Rasmussen

d. 1. mar. 2008


Jyllands-posten

d. 7. mar. 2008

af

af

Erik Svendsen

d. 7. mar. 2008


Politiken

d. 12. apr. 2008

af

af

Thomas Bredsdorff

d. 12. apr. 2008


Standart

Årg. 22, nr. 3 (2008)

af

af

Ove Petersen

Årg. 22, nr. 3 (2008)