Bøger / faglitteratur

Totalentreprise : almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med kommentarer


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
440 sider
Udgivet
2019
Ophav

Beskrivelse


Det nye regelgrundlag for totalentreprise, ABT 18, er trådt i kraft, og det har medført denne 5. udgave af Totalentreprisemed kommentarer, der gennemgår de nye totalentreprisevilkår. Al retspraksis og retslitteratur, der er fremkommet siden forrige udgave, er grundigt indarbejdet. Totalentreprise – ABT 18 og Entreprise – AB 18, som Erik Hørlyck også er forfatter til, bygger på hver sit regelgrundlag og særligt Totalentreprise er udarbejdet med sigte på at belyse problemstillinger, hvor totalentreprise afviger fraden generelle AB-entreprise.

Anmeldelser (2)


Arkitekten

årg 83, nr 15(1981)

af

af

S.

årg 83, nr 15(1981)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 63, nr. 12 (1994)

af

Årg. 63, nr. 12 (1994)