Bøger / faglitteratur

Tilrettelæggelse af information : kommunikations- og kampagneplanlægning


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
373 sider: ill. (nogle i farver)
Udgivet
2010
Ophav

Beskrivelse


Bogens fokus er den teori, metode og praksis, der er fælles for al strategisk kommunikation. Denne 4. udgave er stærkt fornyet. Med udgangspunkt i et back-to-basics-koncept er bogen ført a jour med dagens teknologiske muligheder. Bogen har 20 kapitler med nye øvelser, eksempler, illustrationer og "læs mere"-tekster samt et sidste kapitel med seks store cases. Den kommenterede, ajourførte litteraturliste og det omfattende indeks letter brugens brug. Bogen er skrevet til studerende ved de videregående medie- og kommunikationsuddannelser og til praktikere, der gerne vil have opfrisket det gode grundlag og de gode vaner for kampagneplanlægning.
Fastholde og forny. 4. udgave af Tilrettelæggelse af information – Kommunikations- og Kampagneplanlægning fastholder tankegang og tilgang fra 3. udgave. Begrebsapparatet er justeret og tilpasset den strategiske kommunikations ændrede vilkår. Bogens disposition og fremstilling er opdateret og fornyet. Alle eksempler, illustrationer, øvelser og cases er fornyede og ført frem til 2009-10. Tilbage til rødderne. Mange nye begreber og fænomener er kommet til efter 3. udgave fra 2006. Teorien er den samme, men anvendes på nye områder og på nye måder, da modtagernes adfærd er under stadig forandring. Medieudbuddet er stærkt ændret over de seneste fem år. Bogen er tilpasset ændringerne, men fastholder det grundlæggende kommunikationsperspektiv, der er afgørende for at forstå de nye ting, der sker. Kampagneteori. Bogen handler om den teori og de fremgangsmåder, der er fælles for al strategisk kommunikation. Uanset om vi kalder den helhedskommunikation, integreret kommunikation, virksomhedskommunikation, markedskommunikation, reklame, information, intern eller ekstern, kommerciel eller ikke-kommerciel, privat eller offentlig kommunikation. Strategisk kommunikation er anvendt teori. 4. udgave lægger betydelig vægt på den praktiske anvendelse af teorier og principper. De seks cases i kapitel 21, der anvendes gennem hele bogen, er aktuelle og bidrager med anvendelsen af strategisk kommunikation i et bredt udbud af kampagner, der anvender både nye og traditionelle medier og budskaber. Afsendervinkel kræver modtagerfokus. Bogen anskuer strategisk kommunikation fra afsenderens synsvinkel. Det er kun muligt med udgangspunkt i og forståelse af modtageren.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Niels Pinholt

d. 18. dec. 2018

Sepstrup havde oprindeligt tiltænkt denne bog undertitlen 'med særligt henblik på ikke-kommercielle virksomheder og instutioner'. Han er gennem sine mange år som informationsanalytiker oftestødt på, at der dels er et stærkt behov for at effektivisere informationsprocesserne og dels et generelt øget informationskrav til ikke-kommercielle virksomheder. Heri ligger to af de væsentligsteårsager til bogens frembringelse. I et tæt og mættet sprog går Sepstrup med stringent logik i kødet på sit emne. Bogens 2. kapitel er en kort teoretisk baggrund for praktisk informationsarbejde,mens kapitel 3 viser en 8-trins planlægningsprocedure over informationsarbejde. Kapitel 4 og 5 handler hhv. om den strategiske og den taktiske del af planlægningen. Sepstrup behandlerinformationsarbejdet bredt. Det er underordnet, om man informerer via elektroniske medier, trykt presse eller noget helt tredje. Som det sig hør og bør afsluttes med korte gennemgange af hhv.omkostninger og effekt. Bogen henvendersig til professionelle informationsarbejdere, bibliotekarer f.eks. - Men alle, der på højere niveau beskæftiger sig med information, PR eller markedsføringkan hente nyttig viden.


Bibliotekernes vurdering

d. 12. feb. 1999

af

af

Niels Pinholt

d. 12. feb. 1999

Bogens titel er identisk med titlen på den bog, som Sepstrup udgav i 1991, og som siden er genoptrykt flere gange. Indholdet er imidlertid totalt omskrevet, selv om emnet og det grundlæggende budskab også er det samme! Sepstrup henvender sig til læsere, der uden afsæt i den egentlige kommunikations- og reklamebranche har brug for at skabe sig et grundigt og professionelt overblik over en informationsproces, dens fremgangsmåde, faldgruberne, målgruppedefineringen, eksponering, forståelse, erindring osv. Bogen gør endvidere en del ud af den efterfølgende evaluering. Den er meget teoretisk funderet men holder jordforbindelsen af praktiske eksempler, både undervejs i teksten samt som cases til slut. Den kan anvendes uanset om informationsmediet er trykt eller elektronisk, da den som sagt tager udgangspunkt i de helt teoretiske grundovervejelser. Sepstrups styrke som formidler er hans evne til at perspektivere fra teori til praksis, og hans mangeårige erfaring kommer læseren til gode via det ganske vist kompakte men alligevel klare og pædagogisk veltilrettelagte stof. Illustrationerne er denne gang overvejende i farver. Den gamle udgave af bogen med samme titel er forældet.


Journalisten

2006, nr. 12

af

af

Jakob Albrecht

2006, nr. 12


Børsen

d. 13. aug. 2010

af

d. 13. aug. 2010


Markedsføring

1992, nr. 3

af

af

Paul Hegedahl

1992, nr. 3


Journalisten

1992, nr. 1

af

af

John Frølich, Marianne Hansen

1992, nr. 1


Mediekultur

Nr. 17 (1992)

af

af

Bo Fibiger

Nr. 17 (1992)


Mediekultur

Nr. 32 (2001)

af

af

Leif Becker Jensen

Nr. 32 (2001)


Markedsføring

1999, nr. 2

af

af

Susanne Louw

1999, nr. 2