Gå til indholdBøger / faglitteratur / bestemmelsesnøgler


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

31 sider: ill., delvis i farver ; 24 cm

Udgivet

1986

Genre og formbestemmelsesnøgler
Målgruppe

til voksne


I samme serie

Danmark efter istiden

Poul Bondesen

Lidt om fuglestudiet

Vedplanternes galler

Poul Bondesen

Snegleæg fra ferskvand

Poul Bondesen

Jordbundens mikrofauna

C. Overgaard Nielsen

Havets alger

Jørgen Andersen (f. 1903)

Pattedyrmærkede træer og buske

Preben Bang

Storkene i Danmark

Sigurd Rosendahl

Om danske græshopper

Palle Johnsen (f. 1921)

De danske ørentviste

Boy Overgaard Nielsen

Danmarks vandtæger

Nils Møller Andersen

De danske mårdyr

Mette Fog

Dyrebehandlede frugter

Preben Bang

Danmarks ugler

Torben Hviid Nielsen

Hønsefugle

Jørgen Fog (f. 1933)

Danmarks gæs

Mette Fog

Danske humlebier og snyltehumler

Karen Hammer

Livets opståen og udvikling

Nina Rehfeldt

Danmarks padder

Arne Schiøtz

Bladlus

Ole E. Heie

Danske gravehvepse

Svend Erik Abrahamsen

Skovbundens lavere dyreliv

Boy Overgaard Nielsen

Danske roser

Anfred Pedersen (f. 1920)

Husets skadedyr

K. B. Schjøtz-Christensen

Danske havsnegle

Poul Bondesen

De sociale gedehamse

Lars-Erik Kruse Pedersen

Den lavere ferskvandsfauna

G. Mandahl-Barth

Lopper

Thorkil E. Hallas

Snyltehvepse

Thorkild Munk

Danmark fanger hvaler

Poul Bondesen

Bestøvningsbiologi

Eigil Holm (f. 1932)

Danske tørvemosser

Esbern Warncke

Danmarks orchideer

Bernt Løjtnant

Fuglepleje ved hus og i have

Poul Bondesen

Danske landsnegle

Poul Bondesen

Danske myrer

Torben Frode Jensen (f. 1946)

Fra istid til bøgetid

Nina Rehfeldt

Pattedyr i Danmark før og nu

Birger Jensen (f. 1935)

Gudenålaksen

Frank Jensen (f. 1947)

Danmarks måger

Anders Holm Joensen

Stik og bid

Toke Skytte

Danmarks krybdyr

Jan Kjærgaard Jensen

Mider i hus og have

Peter Gjelstrup

Giftige svampe

Torben Gang Rasmussen

Snylteorme i mennesket

Palle Johnsen (f. 1921)

Fuglesang - form og funktion

Kødædende planter

Torben Gang Rasmussen

Pelsdyr og pels

Birger Jensen (f. 1935)

Fuglesang - form og funktion

Poul Hansen (f. 1945)

Danske havmuslinger

Poul Bondesen

Dyrene og den danske vinter

Toke Skytte

Edderkoppers yngelpleje

Edwin Nørgaard

Gråspurven

Poul Hansen (f. 1945)

Heden og skoven

Nina Rehfeldt

Naturillustration gennem tiderne

Thomas Hjejle Bredsdorff

Dykænder

Anders Holm Joensen

Tang

Jan C. G. Larsen (f. 1954)

Nordens store rovdyr

Anders Maltha Rasmussen

Jordbundens mider og springhaler

Peter Gjelstrup

Klit, kyst og hav

Nina Rehfeldt

Gæs

Jesper Madsen (f. 1958)

Spindelvæv

Edwin Nørgaard

Regnbueørred

Frank Jensen (f. 1947)

Lægeplanter i natur og have

Anemette Olesen (f. 1952)

Arkitektur i dyreverdenen

Poul Hansen (f. 1945)

Flagermus

Birger Jensen (f. 1935)

Odderen

Aksel Bo Madsen (f. 1954)

Fjer

Poul Hansen (f. 1945)

Havets planktonalger

Per Juel Hansen

Ålen

Frank Jensen (f. 1947)

Byens natur

Nina Rehfeldt

Rådyret

Johnny Lund Jeppesen

Danmarks padder

Jan Kjærgaard Jensen

Honningbier

Peter Gjelstrup

Nattergalen

Poul Bondesen

Edderkopper i hus og have

Edwin Nørgaard

Silden

Frank Jensen (f. 1947)

Sæler

Anders Holm Joensen

Grøftekanten

Peter Gjelstrup

Lægemidler fra dyreverdenen

Nina Rehfeldt

Svalerne

Anders Pape Møller

De ferske vande

Frank Jensen (f. 1947)

Ugler i Danmark

Jørgen Terp Laursen

Livets opståen og udvikling

Poul Hansen (f. 1945)

Mus, rotter og spidsmus

Thomas Secher Jensen

Farlige edderkopper

Edwin Nørgaard

Laver

Ulrik Søchting

Svaner

Pelle Andersen-Harild

Egernet

Tommy Asferg

Galler på planter

Thomas Secher Jensen

Danmarks guldsmede

Ole Fogh Nielsen

Naturen kom før teknikken

Nina Rehfeldt

Haren

Majbrit Högberg Kleist

Ræven

Sussie Pagh

Rovfugle

Anders Holm Joensen

Danmarks græshopper

Ole Fogh Nielsen

Vadefugle

Jacob Christian Salvig

Træ fra danske skove

Jette Baagøe

Hvaler

Carl Chr. Kinze

Regnorme

Caspar Andersen (f. 1945)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kurt-Henning Pedersen (skole)

d. 18. dec. 2018

Det er et lille, fint hæfte med en guldgrube af oplysninger om et specielt emne. Man forbløffes over, hvad der kan rummes af facts, farveillustratio-ner m.m.m. på så få sider. Oven i købet erdet typografisk sat med god variation og fin oversigt. Hæftet beskriver algernes livskraft og deres udbredelse. Vi får at se hvordan vi kan indsamle og præparere dem, og sluttelig gives noglemadopskrifter med tilberedning af spiselige arter. Men først og fremmest er det bestemmelsesnøglen, der vil have interesse. Man kan også i dag finde frem til disse oplysninger i skolebiblioteketsmaterialer, men her er det mere overskueligt, og tegningerne - akvarellerne - er fremragende. Anvendeligheden i skolen afhænger vel nok af afstanden til havet; men selv midt inde »i det mørke« børman have hæftet stående. Teksten henvender sig til de ældste elever; men illustrationerne kan »læses« langt ned i skoleforløbet. Til udlånet og i gruppesæt.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Roth

d. 18. dec. 2018

Nærværende nummer af tidsskriftet Natur og Museum handler om store fastsiddende alger, - nemlig tangplanter. Hæftet har et kort afsnit om indsamling og præparering, om livsvilkår og udbredelseog som den væsentligste del en bestemmelsesnøgle til de danske alger / tang, delt op i rød-, brun- og grønalger. I bestemmelsesnøglen henvises til dels 5 farveplancher med meget flotte ogdetaljerede akvareller, dels til artsbeskrivelser i havet, samt et afsnit om spiselige alger med enkelte opskrifter. Hæftet er udstyret med et register på danske og latinske navne. De tangplanterder ikke havde dansk navn i forvejen er blevet navngivet af forfatterne. Hæftet er et godt redskab til bestemmelse af tangplanterne, hvor bestemmelsesnøglen udelukkende bruger makroskopiskefaktorer - en almindelig lup med 10 ganges forstørrelse er nok. Hæftet henvender sig nok mest til voksne, der fx som strandvandrere interesserer sig for denne del af vores flora, men de størstebørn vil også kunne anvende det.Hæftet er med tidsskriftets sædvanlige høje indholdsmæssige og layoutmæssige kvaliteter.Informationer og udgaver

1986

Bog

Jan C. G. Larsen (f. 1954)

Naturhistorisk Museum