Gå til indholdSupervision og konsultation

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 18 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

133 sider

Udgivet

1986


Beskrivelse


Med udgangspunkt i forfatternes egne erfaringer defineres og adskilles begreberne supervision og konsultation samt de metoder og begreber, der er knyttet dertil


I samme serie


Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Iagttagelser af børn. B

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation

Børn, virksomhed, udvikling

Stig Broström


Anmeldelser (5)


18. dec. 2018

Lis Keiser og Mogens A. Lund, socialrådgiver og overlæge ved børnepsy-kiatrisk afdeling i Ålborg, giver i denne bog en god og tilbundsgående introduktion til emnerne supervising ogkonsultation. Ud fra egne erfaringer fra arbejdet på det socialpsykiatriske felt defineres begreberne og de dertil knyttede metoder og teknikker. Supervision og konsultation anvendes mere og mereinden for behandlingssektoren, dvs. i institutioner inden for social-, undervisnings- og sygehussektorerne. Supervision bruges i de tilfælde, hvor en mere erfaren fagfælle hjælper en mindre erfarenfagfælle med at integrere faglige kundskaber og holdninger således, at fagfællen bliver bedre i stand til at handle i forhold til sit fags teorier og metoder. Konsultation anvendes mellem tofaglige enheder, hvor hensigten er at forøge modtagerens evne til at løse problemer, uden at konsulenten -som oftest har en anden faglig baggrund - overtager ansvaret i behandlingssituationerne.Der er litt.liste og stikordsreg. Pådansk findes kun enkelte bøger om emnerne, bl.a. kan nævnes P. Almig og K. Palsvig: Forsøgsprojektet Knuden, 1986 og M. Carlberg m.fl.: Konsulentarbejde idaginstitutioner, 1984. Målgruppen er meget bred, og da bogen er skrevet i et klart sprog med mange praktiske eksempler anbefales den til heltidsbibliotekerne

.

Lektørudtalelse

Af

Anne Grete Jacobsen

Socialrådgiveren

Af

Klaus Mogensen

årg 49, nr 11 (1987)

Psykolog nyt

Af

Svend Aage Madsen

årg 41, nr 5 (1987)

Dansk audiologopædi

Af

Kirsten Klostergaard

årg 23, nr 1 (1987)

Aalborg stiftstidende

Af

Per Salomonsen

d. 7. feb. 1987


Informationer og udgaver

Bog

1986

Titel

Supervision og konsultation

Udgiver

Munksgaard

Udgivelsesår

1986

DK5

61.642

Originaludgivelse

Tidligere: 1. udgave. 1986

Længde

133 sider

ISBN

8716099672

Opstilling i folkebiblioteker

61.642, Keiser

Udgave

1. udgave, 4. oplag