Bøger / faglitteratur / bibliografier

Studier i dansk proceshistorie : tiden indtil Danske Lov 1683


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
xiv, 378 sider
Udgivet
2010
Ophav
Genre og form
bibliografier

Beskrivelse


Denne bog beskæftiger sig med den verdslige procesrets udvikling i det middelalderlige og det postreformatoriske Danmark. Af det danske kildemateriale fremgår, hvorledes Det fjerde Laterankoncils forbud mod gejstliges deltagelse i afviklingen af gudsdomsbeviser i årene efter 1215 blev implementeret i verdslig dansk ret og fordrede såvel en fundamental omlægning af procesretten som en institutionel nyindretning af retsplejen. Samtidig havde den verdslige, danske procesret i såvel senmiddelalderen som efter reformationen et udpræget konservativt præg i modsætning til de fleste andre lande, da dansk procesret konsekvent forblev baseret på den procesret, som fulgte af de radikale forandringer i det 13. århundrede. Mens for eksempel tortur med baggrund i den nye lærde procesret blev indført som et almindeligt tilladt instrument til at fremtvinge tilståelser fra ellers vrangvillige mistænkte mange steder i senmiddelalderens Europa, anvendte man i Danmark først tortur efter domfældelsen.

Anmeldelser (3)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 123, h. 4/5 (2010)

af

af

Peter Garde

Årg. 123, h. 4/5 (2010)


Temp

Nr. 3 (2011)

af

af

Per Ingesman

Nr. 3 (2011)