Bøger / faglitteratur

Straffesagens gang


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
265 sider
Udgivet
2020
Ophav
Målgruppe
for jurauddannelse

Beskrivelse


Titlen Straffesagens gang afspejler udmærket, hvorledes bogens opbygning følger sagen fra politianmeldelsen og indtil der afsiges dom i sagen. Dette er retsplejelovens systematik. Forfatteren har valgt at følge dette system i sin opbygning af bogen selvom det ikke reflekterer hidtidig systematik, hvor tiltalespørgsmålet behandles før gennemgangen af efterforskningen. Forfatteren er af opfattelsen, at det giver god mening, at gennemgå sagen fra A-Å helt kronologisk for at undgå misforståelser. Herudover er det ligeledes blevet valgt, lidt utraditionelt, at inddrage anden lovgivning i forhold til straffeprocessen, fx forfatningsret. Der er åbenbare og meget tætte forbindelser mellem de internationalt aftalte menneskerettigheder og de nationale forfatningers frihedsrettigheder.

Indhold

Strafferetsplejen ; Efterforskning ; Tiltalen ; Domsforhandlingen


Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 132, nr. 23 (1998)

af

af

Eva Smith

Årg. 132, nr. 23 (1998)