Bøger / faglitteratur / lærebøger

Straffeproces : grundlæggende regler og principper


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
236 sider
Udgivet
2007
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for jurauddannelse

Beskrivelse


Bogen beskriver formål og indhold af de grundlæggende regler for straffesager ud fra de bærende principper: hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen – og hensynet til individets retssikkerhed, forstået som de regler, der skal sikre den mistænkte, sigtede eller tiltalte en rimelig behandling fra myndighedernes side. Fra denne synsvinkel gennemgås opbygningen af retssystemet: politi, anklagemyndighed og domstol – og disse myndigheders funktion, kompetence og indbyrdes afhængighed. Endvidere beskrives sigtedes og forsvarets rettigheder. Bogens kapitler: •De grundlæggende straffeprocessuelle principper •Efterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelse •Straffeprocessuelle tvangsindgreb •Påtalen •Bevisbyrde og bevisbedømmelse •Domstolenes organisation •Hovedforhandling.

Indhold

Bogen beskriver formål og indhold af de grundlæggende regler for straffesager ud fra de bærende principper: hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen – og hensynet til individets retssikkerhed, forstået som de regler, der skal sikre den mistænkte, sigtede eller tiltalte en rimelig behandling fra myndighedernes side. Fra denne synsvinkel gennemgås opbygningen af retssystemet: politi, anklagemyndighed og domstol – og disse myndigheders funktion, kompetence og indbyrdes afhængighed. Endvidere beskrives sigtedes og forsvarets rettigheder. Bogens kapitler: •De grundlæggende straffeprocessuelle principper •Efterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelse •Straffeprocessuelle tvangsindgreb •Påtalen •Bevisbyrde og bevisbedømmelse •Domstolenes organisation •Hovedforhandling